Kinh tế

 Sáng 6/12, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ do đồng chí Mai Ngọc Quý – Chánh thanh tra Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Lương Sơn thông qua dự thảo kết luận thanh tra công tác quản lí nhà nước về tôn giáo; công tác tuyển dụng, quản lí việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 -2017 của UBND huyện Lương Sơn. Dự buổi công bố có lãnh đạo một số phòng chuyên môn và Chủ tịch, kế toán UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Công bô KL thanh tra

Toàn cảnh hội nghị

Qua thanh tra cho thấy, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lí cán bộ công chức, viên chức được kiện toàn đáp ứng cơ bản về số lượng và chất lượng. UBND huyện lương Sơn rà soát để điều chỉnh đề án xác định vị trí việc làm trên cơ sở chỉ tiêu được giao, làm căn cứ cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và tuyển dụng các chỉ tiêu còn thiếu để bổ sung vào đội ngũ CC,VC. UBND huyện đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn và đơn vị trực thuộc; ban hành nội quy, quy chế làm việc và triển khai thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, huyện Lương Sơn cũng còn mắc phải một số thiếu sót trong việc điều động, bổ nhiệm, biệt phái, miễn nhiệm đối với cán bộ CC,VC, cán bộ quản lí; việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghi định 158/2007/NĐ-CP chưa kịp thời; việc kỷ luận cán bộ vi phạm, quản lí hồ sơ CC,VC chưa đảm bảo theo đúng quy định; việc ký hợp đồng cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã còn một số đối tượng không có bằng cấp về chuyên môn; việc chi trả phụ cấp trách nhiệm, công tác kiêm nhiệm chưa đúng theo quy định. Công tác hoạt động tôn giáo ở cấp cơ sở còn chậm đổi mới, cứng nhắc, thiếu chặt chẽ...

Công bố KLTT

Đ/c Nguyễn Đình Đua - Phó chủ tịch UBND huyện tiếp thu kiến nghị của Đoàn thanh tra

Đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn đã giải trình làm rõ một số tồn tại, thiếu sót, đồng thời nghiêm túc tiếp thu và sửa chữa, khắc phục kịp thời.

Đoàn thanh tra đã kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của đoàn thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 31/12/2017. Đoàn thanh tra ghi nhận các ý kiến giải trình của các đại biểu, đoàn sẽ tổng hợp, bổ sung vào Kết luận thanh tra để ban hành theo đúng quy định./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị