DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 8/12, Hội đồng thẩm định và công nhận các xã đạt chuẩn NTM của tỉnh cùng các thành viên đã về thẩm định 2 xã Thanh Lương và Tân Vinh ( huyện Lương Sơn) về đích NTM năm 2017. Cùng làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn huyện Lương Sơn.

TL2

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất trường học tại xã Thanh Lương

TL3

Đoàn kiểm tra cơ sở chăn nuôi đảm bảo VSMT tại xã Thanh Lương

TL4

Đoàn thăm quan siêu thị mi ni của hộ gia đình tại xã Thanh Lương

Buổi sáng, đoàn đã đến kiểm tra thực tế kết quả xây dựng NTM ở xã Thanh Lương  như: Kết quả xây dựng cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn; các cơ sở sản xuất, HTX; mô hình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường trong hộ gia đình và các điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã...

Trong 5 năm xây dựng NTM, xã Thanh Lương đã huy động nguồn lực được gần 181 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn lực từ người dân được trên 91 tỷ (chiếm 50%). Các công trình cơ sở hạ tầng như: Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng khang trang; giao thông nông thôn được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân được thuận tiện, góp phần đưa bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 của xã ước đạt 26,4 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,22 %; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 98%. An ninh trật tự được giữ vững...

TL5

Đ/C Nguyễn Anh Quân - Phó GĐ Sở NN và PTNT chủ trì buổi làm việc

Đoàn thẩm tra đã đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và người dân trong xã đã đồng lòng, phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí NTM. Các thành viên trong đoàn cũng chỉ ra một số nội dung còn thiếu cần bổ sung vào hồ sơ và mong muốn xã Thanh Lương chỉ đạo các ngành, đoàn thể và nhân dân tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí; xây dựng cảnh quan, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư luôn xanh – sạch – đẹp.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn làm việc với xã Tân Vinh.

TV1

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất trường học tại xã Tân Vinh

TV2

Đoàn thăm mô hình HTX trồng chanh leo tại xóm Rụt, xã Tân Vinh

Theo báo cáo, đến thời điểm này xã Tân Vinh đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM. Xã đã huy động nguồn lực được trên 86,5 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp trên 30 tỷ (chiếm 35%), cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi được đầu tư, xã có trên 80% đường trục xóm, liên xóm đã được cứng hóa, 100 % đường ngõ, xóm không lầy lội về mùa mưa;73% kênh mương được kiên cố hóa; 84,7% nhà ở dân cư đạt chỉ tiêu của Bộ xây dựng; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, nhiều mô hình kinh tế được đầu tư mở rộng, đem lại hiệu quả cao cho người nông dân như: Mô hình trồng cây chanh leo, trồng hoa hồng, rau an toàn và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm...đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2017 đạt 28 triệu đồng, tỷ lê hộ nghèo giảm còn 2,92%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 90%; xã có 7/10 xóm đạt KDC văn hóa, 81,47 % gia đình văn hóa.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn thẩm định đã chỉ ra một số điểm còn hạn chế trong xây dựng NTM ở xã Tân Vinh như: Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đến nay vẫn chưa hoàn thiện; một số đoạn đường giao thông đã được cứng hóa nhưng hiện tại đang bị xuống cấp; tình hình người dân cản trở hoạt động của doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để...Các thành viên trong đoàn công tác đề nghị xã Tân Vinh chỉ đạo các nhà thầu sớm hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản; tích cực tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, không cản trở hoạt động của doanh nghiệp; bổ sung các nội dung còn thiếu vào hồ sơ, đồng thời làm báo cáo giải trình những tiêu chí chưa được các thành viên đoàn thẩm định xác nhận.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra một số công trình hạ tầng kỹ thuật và thăm mô hình HTX sản xuất cây chanh leo trên địa bàn xã Tân Vinh./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614776
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
216
1478
7242
1956058
86764
54375
3614776

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 04:59
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction