DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng ngày 20/12, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, HĐND Huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 5. Dự kỳ họp có các đồng chí tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lương Sơn; lãnh đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; hội đặn thù; các trường THPT; lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Kỳ họp 2

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Kỳ họp 1

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn nhấn mạnh: Đây là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng, trong đó HĐND huyện sẽ đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2017 và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Để kỳ họp đảm bảo có chất lượng, thực hiện đúng chương trình, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; tập trung nghiên cứu tài liệu, đồng thời phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào sự thành công của kỳ họp; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lòng mong đợi của cử tri và nhân dân huyện nhà.

Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày (20 và21). Trong ngày đầu tiên, các đại biểu HĐND huyện đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN và Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM, chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác xây dựng cơ bản; xây dựng trường chuẩn Quốc gia; công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân...

kỳ họp 3

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện năm 2017; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, tuy gặp không ít khó khăn trên nhiều lĩnh vực, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện và sự nỗ lực vượt khó của các cấp, các ngành nên hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt, vượt so chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 36.617tấn; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt trên 1.778,9 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng số thu lớn 179,5 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ phát triển khá. Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 8.016 tỷ đồng; tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.634 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 365 triệu USD; Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.250 tỷ đồng (35%); GRDP bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 26,5%.Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2017, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang đề nghị công nhận tiếp 3 xã. Có 6 trường học được công nhận lại và công nhận mới đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn Quốc gia lên 24 trường; văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 89,16% ( tăng 11,4% KH). Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,6% ( vượt 220% so với KH). Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

kỳ họp 4

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện thông qua các tờ trình của UBND huyện

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số chỉ tiêu đề ra không đạt như: Bình quân tiếu chí /xã và số xã  được công nhận đạt chuẩn NTM chưa đạt kế hoạch đề ra; kết quả thu ngân sách không đạt chỉ tiêu; tiến độ một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn khó khăn, chậm tiến độ; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường vần còn xảy ra; tỷ lệ nợ đọng thuế còn cao (61 tỷ ), tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, tảo hôn, mất cân bằng giới tính khi sinh tăng so với cùng kỳ. Tình hình tội phạm và tai tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

kỳ họp 6

Đ/c Nguyễn Tiến Sâm - Viện trưởng Viện KSND huyện báo cáo kết quả công tác kiểm sát 2017

Năm 2018, huyện Lương sơn đề ra 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm khoảng 20% GRDP (bằng 3.038 tỷ đồng); thu ngân sách Nhà nước 198.500 triệu đồng.Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%. Cơ cấu kinh tế:  Nông, lâm nghiệp, thủy sản13,2%; Công nghiệp – xây dựng60,2%; Thương mại và dịch vụ26,6%.Tổng kim ngạch xuất khẩu: 385 triệu USD.Thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 27,5%.Giữ vững 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành 5 xã đạt chuẩn năm 2018; bình quân các xã đạt 18,26 tiêu chí/xã.Số hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng 20% so với năm 2017.Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 53% trong tổng số lao động xã hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 61%. 4,5 bác sỹ/vạn dân và 13 giường bệnh/vạn dân.Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 94%.Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý 85%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 90%. Tỷ lệ che phủ rừng ở mức 40%.

kỳ họp 7

Các đại biểu thảo luận tại tổ

kỳ họp 8

Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Lương Sơn đã xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Trần Xuân Phúc, nguyên trưởng phòng LĐ-TBXH do về nghỉ chế độ hưu trí; miễn nhiệm thành viên Hội thẩm TAND huyện đối với ông Hoàng Thế Lích, nguyên Phó giám đốc Điện lực Lương Sơn do chuyển công tác và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Long – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Ngày mai 21/12, kỳ họp tiếp tục làm việc với phần chất vấn của các đại biểu HĐND huyện đối với các ngành chuyên môn và UBND huyện và xem xét thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị quyết về Quy hoạch chung đô thị Chợ Bến đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604860
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
340
1973
13286
1930353
76848
54375
3604860

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 05:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction