DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Trong ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung chất vấn và nghe các ngành chuyên môn của huyện trả lời về các lĩnh vực liên quan đến công tác thu, chi, phân bổ ngân sách nhà nước; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; công tác giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản; tài nguyên môi trường... Theo đó, đã có 36 ý kiến thảo luận ở tổ, đã được các ngành chuyên môn của huyện trả lời làm rõ. Đóng góp về nội dung, hình thức các báo cáo, các ý kiến đều đánh giá các văn bản trình kỳ họp cơ bản đảm bảo về thể thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Một số văn bản còn lỗi chính tả, số liệu chưa thống nhất sẽ được các cơ quan chuyên môn xem xét, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.

ky hop 2

Toàn cảnh kỳ họp ngày thứ hai

ky họp 4

Đại biểu Vũ Tuấn Hanh ( xã Cao Thắng) chất vấn tại hội trường

ky họp 5

Đại biểu Hoàng Văn Nương ( xã Thành Lập) chất vấn tại hội trường

Tại kỳ họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện đã tiếp thu, giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu hỏi như: Việc phân bổ kinh phí Đảng, kinh phí chi cho hoạt động quốc phòng địa phương chưa đảm bảo cho các hoạt động ? Đề nghị phân bổ kinh phí cho hoạt động HĐND cấp xã; huyện cần có hướng dẫn cụ thể về chi khen thưởng gia đình văn hóa; dự toán giao thu ngân sách cho các xã năm 2018 còn cao so với tình hình thực tế; cần làm rõ nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2017; đề nghị cấp kinh phí xây dựng công trình cơ sở hạ tầng và kinh phí chi cho công tác giải phóng mặt bằng một số dự án... Các vấn đề trên đã được ông Nguyễn Tiến Việt – Trường phòng Tài chính – Kế hoạch huyện giải trình cụ thể.

ky họp 3

Ông Nguyễn Tiến Việt - Trưởng phòng TC-KH giải trình các ý kiến

Về lĩnh vực giao thông, thủy lợi và xây dựng cơ bản: Các đại biểu đã đề cập đến vấn đề trách nhiệm quản lí nhà nước về xe quá tải tránh trạm thu phí gây hỏng đường giao thông; tiến độ đầu tư một số công trình xây dựng còn quá chậm; đề nghị cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số công trình thủy lợi, hệ thống kê mương đã bị xuống cấp do mưa lũ gây ra để đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Đề nghị  đầu tư kinh phí xây dựng các công trình NTM ở các xã về đích để đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí theo tiêu chuẩn mới hiện nay. Một số công trình đã xây dựng, nhưng còn một số hạng mục chưa được đầu tư; cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ do nông trường trả lại; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thí điểm về dồn điền đổi thửa tại xã Thành Lập và Tân Vinh; có giải pháp quản lý tình trạng nổ mìn khai thác đá gây tiếng ồn, khói bụi làm ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh khu vực; công tác thu gom, xử lí rác thải ở các địa phương hiện nay. Cần tăng cường tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn và sinh con thứ ba trở lên; chất lượng khám chữa bệnh BHYT ở nhiều nơi chưa đạt yêu cầu...Tất cả các vấn đề trên đã được lãnh đạo các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và Hạ tầng ;  Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai giải trình làm rõ.

ky họp 6

Ông Nguyễn Xuân Thắng , Trưởng phòng TM và MT

ky họp 7

Ông Nguyễn Anh Đức - Trưởng phòng NN và PTNT

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trân trọng tiếp thu  toàn bộ ý kiến đóng góp của các Đại biểu HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2017 và mục tiêu, phương hướng năm 2018. UBND huyện sẽ kịp thời chỉnh sửa, bổ sung các giải pháp hợp lí, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp, chương trình đề ra, tiếp tục xây dựng huyện Lương Sơn ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là vùng động lực kinh tế của tỉnh Hòa Bình.

ky họp 9

Các Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Kết thúc Kỳ họp, các Đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị quyết về Quy hoạch chung đô thị Chợ Bến đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, tập trung cao, Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra./.

Thanh Hoàn

 

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction