DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 7/2, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo GPMB huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn có dự án. Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo GPMB huyện chủ trì hội nghị.

GPMB3

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo GPMB huyện chủ trì hội nghị

GPMB4

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2017, Ban chỉ đạo GPMB huyện luôn nỗ lực, quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đầu tư vào địa bàn huyện. Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách về công tác GPMB đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, tự giác trong tổ chức thực hiện công tác GPMB các dự án. Trong năm, Ban chỉ đạo GPMB huyện đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 36 dự án (kể cả dự án chuyển tiếp). Đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 18 dự án với tổng số tiền 50,7 tỷ đồng của 623 hộ và 10 tổ chức trên tổng diện tích đất thu hồi là 46,3 ha. Trong đó có 10 dự án đã hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư 9,7 ha; 15 dự án đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; 02 dự án đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; 09 dự án đang triển khai thực hiện GPMB. Công tác phát triển quỹ đất được quan tâm, trong năm, huyện đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 7,64 tỷ đồng.

GPMB2

Ông Lưu Hữu Toán - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị

GPMB1

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng TN và MT huyện tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các ngành, địa phương đã thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được và nêu lên những khó khăn, hạn chế trong công tác GPMB các dự án, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Năm 2018, Ban chỉ đaọ GPMB huyện Lương Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo số liệu chặt chẽ, chính xác, công khai. Chỉ đạo cơ bản giải quyết dứt điểm những vướng mắc tại một số dự án, công trình trọng điểm. Tăng cường đối thoại với người bị thu hồi đất. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và công tác GPMB nói riêng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu nhấn mạnh: Công tác GPMB là công việc có nhiều khó khăn, nhiều vấn đề nhạy cảm, dễ xảy ra việc khiếu kiện, vì vậy trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo và huy động các tổ chức chính trị, xã hội cùng đồng hành trong công tác GPMB để thực hiện hoàn thành các dự án trọng điểm; giải quyết kịp thời, dứt điểm những đề nghị và đơn thư khiếu nại về bồi thường GPMB thuộc thẩm quyền; tích cực gặp gỡ, tuyên truyền, đối thoại với người bị thu hồi đất; kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác GPMB các dự án; tăng cường đấu giá đất để tạo nguồn ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tổ chức khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hút các dự án vào địa bàn.../.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618633
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
484
1836
484
1972018
2848
87773
3618633

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 06:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction