Ngày 2/3, Hội đồng thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị xét công nhận các tiêu chí đạt NTM năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo các ngành:  Chi cục thống kê, Bảo hiểm xã hội, Điện lực và lãnh đạo 9 xã chưa về đích NTM gồm: Tân Vinh; Trường Sơn; Hợp Hòa; Trung Sơn; Tiến Sơn; Tân Thành; Hợp Châu; Long Sơn và Hợp Thanh.

HN nông thôn mới

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo kết quả thẩm tra thực hiện tiêu chí NTM ở các xã đến ngày 31/12/2017, toàn huyện có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM là: Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Liên Sơn, Cao Thắng, Thành Lập, Lâm Sơn, Cư Yên, Thanh Lương, Cao Dương, Cao Răm. Hiện còn 9 xã chưa đạt chuẩn NTM, trong đó xã Tân Vinh đạt 16/19 tiêu chí (còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, quốc phòng và an ninh); xã Trường Sơn đạt 14/19 tiêu chí ( còn 5 tiêu chí chưa đạt là: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa); xã Hợp Hòa đạt 14/19 tiêu chí ( còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, y tế, văn hóa); xã Hợp Thanh đạt 13/19 tiêu chí (còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế); xã Tiến Sơn đạt 13/19 tiêu chí ( còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Thủy lợi, Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế); xã Trung Sơn đạt 13/19 tiêu chí ( còn các tiêu chí chưa đạt là: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế); xã Tân Thành đạt 12/19 tiêu chí ( còn 7 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, thủy lợi, trường học, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa); xã Hợp Châu đạt 14/19 tiêu chí ( còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm:  Giao thông, trường học, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất,, văn hóa); xã long Sơn đạt 14/19 tiêu chí ( còn 5 tiêu chí chưa đạt là:  Thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, tỷ lệ hộ nghèo).

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, đại diện các ngành và các xã đã cho ý kiến về giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời cũng nêu lên khó khăn về nguồn vốn đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng NTM hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn văn Danh đã đề nghị các xã khẩn trương rà soát lại các tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2018 sát với thực tế ở địa phương. Riêng 10 xã đã về đích NTM cũng phải rà soát lại để có hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí và đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý các xã tiến hành thành lập HTX phải dựa trên cơ sở sản phẩm chủ lực để gắn với việc xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lí, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm. Đối với các ngành chuyên môn của huyện cần phối hợp tốt với các xã, bám sát các tiêu chí phụ trách để có hướng chỉ đạo kịp thời; tích cực tuyên truyền nhân dân ăn ở vệ sinh, tổ chức trồng hoa ven các tuyến đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ về NTM cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Văn phòng điều phối NTM huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho giai đoạn 2018-2020.../.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

GIAY MOI copy copy

 

phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction