DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 2/3, Hội đồng thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị xét công nhận các tiêu chí đạt NTM năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo các ngành:  Chi cục thống kê, Bảo hiểm xã hội, Điện lực và lãnh đạo 9 xã chưa về đích NTM gồm: Tân Vinh; Trường Sơn; Hợp Hòa; Trung Sơn; Tiến Sơn; Tân Thành; Hợp Châu; Long Sơn và Hợp Thanh.

HN nông thôn mới

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo kết quả thẩm tra thực hiện tiêu chí NTM ở các xã đến ngày 31/12/2017, toàn huyện có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM là: Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Liên Sơn, Cao Thắng, Thành Lập, Lâm Sơn, Cư Yên, Thanh Lương, Cao Dương, Cao Răm. Hiện còn 9 xã chưa đạt chuẩn NTM, trong đó xã Tân Vinh đạt 16/19 tiêu chí (còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, quốc phòng và an ninh); xã Trường Sơn đạt 14/19 tiêu chí ( còn 5 tiêu chí chưa đạt là: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa); xã Hợp Hòa đạt 14/19 tiêu chí ( còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, y tế, văn hóa); xã Hợp Thanh đạt 13/19 tiêu chí (còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế); xã Tiến Sơn đạt 13/19 tiêu chí ( còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Thủy lợi, Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế); xã Trung Sơn đạt 13/19 tiêu chí ( còn các tiêu chí chưa đạt là: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế); xã Tân Thành đạt 12/19 tiêu chí ( còn 7 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, thủy lợi, trường học, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa); xã Hợp Châu đạt 14/19 tiêu chí ( còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm:  Giao thông, trường học, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất,, văn hóa); xã long Sơn đạt 14/19 tiêu chí ( còn 5 tiêu chí chưa đạt là:  Thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, tỷ lệ hộ nghèo).

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, đại diện các ngành và các xã đã cho ý kiến về giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời cũng nêu lên khó khăn về nguồn vốn đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng NTM hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn văn Danh đã đề nghị các xã khẩn trương rà soát lại các tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2018 sát với thực tế ở địa phương. Riêng 10 xã đã về đích NTM cũng phải rà soát lại để có hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí và đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý các xã tiến hành thành lập HTX phải dựa trên cơ sở sản phẩm chủ lực để gắn với việc xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lí, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm. Đối với các ngành chuyên môn của huyện cần phối hợp tốt với các xã, bám sát các tiêu chí phụ trách để có hướng chỉ đạo kịp thời; tích cực tuyên truyền nhân dân ăn ở vệ sinh, tổ chức trồng hoa ven các tuyến đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ về NTM cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Văn phòng điều phối NTM huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho giai đoạn 2018-2020.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3609941
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
628
1779
2407
1956058
81929
54375
3609941

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 08:36
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction