Kinh tế

 Ngày 27/3, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hoá tại huyện Lương Sơn theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

HĐND giám sát

Các thành viên đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình tại tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện Lương Sơn có 2 doanh nghiệm Nhà nước sau khi cổ phần hoá có quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện. Trong đó, chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hoà Bình tại Lương Sơn hiện đang quản lý, sử dụng 11 gian nhà, diện tích xây dựng khoảng 256mxây dựng từ những năm 1960 (một phần nằm trong hành lang giao thông tuyến Quốc lộ 6A). Về hồ sơ đất đai, Công ty chưa ký hợp đồng thuê đất với cơ quan quản lý Nhà nước, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định...

Còn về phía Công ty Cổ phần lương thực Hà Sơn Bình hiện đang quản lý, sử dụng 3.312,3m2 đất được dùng làm cơ sở sản xuất kinh doanh kho lưu trữ hàng hoá nông sản tại tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn.

Quá trình làm việc, đoàn giám sát đã đến kiểm tra thực địa và nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp. Đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của huyện Lương Sơn và các doanh nghiệp đối với tỉnh trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Qua công tác kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ phía các doanh nghiệp, các thành viên đoàn công tác đã nêu rõ hiệu quả sử dụng đất của các Công ty thấp; đóng góp cho nhân sách Nhà nước ít, các gian nhà và nhà kho được xây dựng cách đây hàng chục năm đến nay đã cũ hỏng, xuống cấp gây mất mỹ quan trên địa bàn huyện; các đơn vị cũng chưa có kế hoạch để sử dụng đất một cách phù hợp, hiệu quả...

Phát biểu kết luật buổi giám sát, đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Việc giám sát thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hoá là bước tăng cường công tác quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh. Đồng thời, qua đây cũng để các doanh nghiệp tự thấy cần phải tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng diện tích đất được tỉnh giao, cho thuê để xây dựng các phương án đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, có những đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương và nâng cao đời sống người lao động. Đối với những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp nêu, đoàn công tác sẽ tiếp thu, nghiên cứu và gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết một cách phù hợp với các quy định của pháp luật.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị