Kinh tế

 Sáng 19/4, Hội đồng giải thể bắt buộc HTX huyện tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải thể bắt buộc đối với các HTX ngừng hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giải thể bắt buộc HTX huyện chủ trì hội nghị.

Giải thể HTX

Toàn cảnh cuộc họp

Huyện Lương Sơn hiện có 40 HTX bắt buộc phải giải thể, trong đó, xã Trung Sơn 06 HTX; Tiến Sơn 06 HTX; Thành Lập 03 HTX; Cao Răm 08 HTX; Tân Vinh 08 HTX; Hòa Sơn 02 HTX; Thị Trấn 01 HTX; Nhuận Trạch 01 HTX; Liên Sơn 01 HTX; Trường Sơn 01 HTX;  Hợp Hòa 01 HTX; Lâm Sơn 01 HTX; Cư Yên 01 HTX. Hiện nay có 09 HTX đã nộp lại giấy đăng kí kinh doanh, còn lại 06 HTX chưa nộp và 25 HTX xác nhận không có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Về con dấu, có 27 HTX đã nộp lại con dấu; 01 HTX chưa nộp lại con dấu (HTX dịch vụ điện năng Hòa Sơn do còn phải đóng dấu HTX để làm cơ sở cho Điện lực Chương Mỹ thu tiền điện hàng tháng của 2 thôn Cố Thổ và Bùi Trám); 01 HTX xác định mất con dấu ( HTX dịch vụ điện năng Trung Sơn) và 11 HTX hiện đang bị thất lạc chưa tìm thấy con dấu. Về tài sản, công nợ, có 37 HTX xác nhận không có tải sản, công nợ; 03 HTX xác định có công nợ ( HTX dịch vụ NLN điện năng Nhuận Trạch, HTX dịch vụ điện năng Liên Sơn, HTX nông, lâm nghiệp Hợp Hòa), các HTX còn nợ Ngân hàng NN và PTNT 411 triệu đồng, đến nay đã xử lí được 275 triệu đồng, số còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

Tại cuộc họp, đại diện các phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và các HTX đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc truy tìm con dấu do HTX đã ngừng hoạt động từ lâu; việc xử lí công nợ, tài sản công...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đã đề nghị các ngành chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn và 40 HTX thực hiện một số nhiệm vụ sau: Đối với các HTX đang bị thất lạc con dấu, giấy phép kinh doanh ( nếu có) cần phải tìm ngay. Nếu không thấy, chủ nhiệm HTX phải có báo cáo cụ thể bằng văn bản, nêu rõ lí do bị thất lạc mất con dấu, cam kết  chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu còn sử dụng con dấu trái quy định. Đối với các HTX có tài sản, công nợ phải tiến hành kiểm kê tài sản và tổ chức bán đấu giá theo quy định. Xác định đúng, đủ nguồn công nợ. Thành lập tổ công tác thực hiện thủ tục giải thể HTX. Tổ chức hội nghị đối thoại với các HTX mới thành lập và đang hoạt động./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị