DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 3/5, UBND huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên thường kỳ tháng 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và xem xét cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

PHọp 18

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Trong tháng 4, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định, thu ngân sách, sản xuất công nghiệp – xây dựng, thương mại, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2017. Các hoạt động văn hóa, tuyên truyền, thể dục, thể thao, phát thanh truyền hình tiếp tục được duy trì.  Trong tháng 4, huyện đã phát động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, tổ chức thành công giải bóng đá nam thanh niên; tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với gần 2000 tình nguyện viên tham gia. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, đã tổ chức thăm và tặng quà cho 10 hội viên khuyết tật tiêu biểu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

Huyện đã chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 là: Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng; tiêm phòng dịch bệnh vụ xuân hè cho đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo trồng và chăm sóc rừng; đôn đốc các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; chủ động phòng chống lũ bão, thiên tai; tăng cường các biện pháp thu ngân sách; kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên, môi trường; tăng cường đấu giá đất. Chỉ đạo các trường học tổ chức thi học kỳ II và tổng kết năm học 2017-2018. Triển khai hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tháng hành động vì trẻ em. Tuyên truyền kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch HCM và các ngày lễ lớn trong năm. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giữ gìn ANTT trên địa bàn...

Tại phiên họp, các thành viên UBND huyện và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp đã tập trung xem xét và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV; báo cáo giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về huy động các nguồn lực xây dựng vùng trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV, tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017; báo cáo kết quả đầu tư công 6 tháng đầu năm. Xem xét tờ trình và kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc ( 11/6/1948/11/6/2018); Đề án phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2022.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi đã ghi nhận sự đóng góp ý kiến của các đại biểu vào các báo cáo, tờ trình quan trọng của huyện, đồng thời yêu cầu các cơ quan soạn thảo văn bản, tổng hợp, bổ sung các nội dung góp ý vào báo cáo để kịp thời hoàn thiện và phát hành. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành tập trung bám sát nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra để triển khai thực hiện có hiệu quả công việc, lĩnh vực do ngành mình phụ trách.  Tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình sáp nhập xóm, tiểu khu; mô hình dồn điền đổi thửa để kịp thời rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Xây dựng đề án sáp nhập Đài TT – TH với Trung tâm VHTT-TT; sơ kết các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc. Rà soát lại quy định, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lí. Ngành giáo dục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trông giữ trẻ ngoài công lập và chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động tổng kết năm học; tổ chức tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước trong dịp nghỉ hè cho học sinh.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618499
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
350
1836
350
1972018
2714
87773
3618499

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 04:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction