Kinh tế

 Ngày 25/5/2018, Văn phòng điều phối nông thôn mới(NTM) tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị giao ban với huyện, thành phố về công tác xây dựng NTM trên địa bàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh chủ trì hội nghị.

Giao ban NTM

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống văn phòng điều phối NTM từ tỉnh đến huyện đã được kiện toàn phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo vận hành thông suốt, tham mưu giúp Ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM tiếp tục được phát huy hiệu quả; công tác chỉ đạo ngày càng quyết liệt. Các địa phương đã tập trung dồn nguồn lực xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn,  tích cực mở rộng các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Đến nay toàn tỉnh có 51 xã đạt 19 tiêu chí ( chiếm 26,2%); 10 xã đạt từ 15-18 tiêu chí ( chiếm 5,24%); 67 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (  35, 08%); 46 xã đạt từ 8-9 tiêu chí (  24,08%); 17 xã đạt 7 tiêu chí ( 8,9%). Bình quân đạt 12,62 tiêu chí/xã, tăng 0,32 tiêu chí/ xã so với cuối năm 2017.

Tại hội nghị, đại diện văn phòng điều phối các huyện, thành phố đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, tìm ra những hạn chế, nguyên nhân trong công tác chỉ đạo, thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt là những vướng mắc về vốn đầu tư, đội ngũ cán bộ chuyên trách NTM ở cơ sở; cơ chế, chính sách và những bất cập trong thực hiện các tiêu chí NTM hiện nay...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quân - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh đánh giá cao nỗ lực tham mưu thực hiện của đội ngũ cán bộ văn phòng điều phối các cấp. Đồng thời  đề nghị các huyện, thành phố tập trung rà soát lại các tiêu chí NTM, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn từ nay đến năm 2020 sát với thực tế ở địa phương. Có kế hoạch triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu NTM, mô hình vườn mẫu... Riêng các xã về đích NTM năm 2018 phải có ít nhất 1 khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.../.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị