DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 29/5, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, vụ mùa và vụ đông 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo phòng NN và PTNT; phòng TC – KH; Chi cục Thống kê; Công ty TNHH MTV khai tác công trình Thủy Lợi; Trung tâm khí tượng thủy văn Lương Sơn; Ngân hàng NN và PTNT; Ngân hàng CSXH; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Huyện đoàn.

HN trực tuyến 29.5 a

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả sản xuất vụ đông xuân năm 2017-2018với các giải pháp quyết liệt và đồng bộ, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 67,4 nghìn ha, vượt 2,2% Kế hoạch; diện tích cây ăn quả có múi đạt 4,3 nghìn ha, sản lượng thu hoạch 6 tháng đầu năm đạt 1,4 vạn tấn; tình hình sâu bệnh gây hại thấp hơn so với trung bình nhiều năm.. Mô hình liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm được khởi xướng, duy trì và mở rộng. Các vùng sản xuất nông sản an toàn tập trung như bí xanh, bí đỏ, dưa bở, dưa hấu tại các huyện Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn có quy mô trên 1000 ha. Công tác QLNN ngành NN&PTNT được tăng cường và phát huy hiệu quả. Chủ động thực hiện đề án và kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành NN. Hoạt động sản xuất, cung ứng, kinh doanh, quảng bá vật tư nông nghiệp được kiểm tra, giám sát.

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, vụ đông năm 2018 với định hướng chỉ đạo chung: Thực hiện tái cơ cấu ngành NN đồng bộ trên các lĩnh vực; đẩy mạnh sản xuất vụ hè thu, vụ mùa; chủ động về số lượng, chủng loại giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV đảm bảo gieo trồng trong khung thời vụ; chuyển đổi diện tích lúa, màu kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị cao hơn; lựa chọn cơ cấu giống có thời gian sinh trưởng ngắn, giá trị cao và phù hợp địa phương. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; kết nối sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm có lợi thế từng địa phương. Chủ động đối phó với bất thường của thời tiết. Điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm. Khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tạo vùng sản xuất tập trung. Đẩy mạnh cơ giới hóa; khai thác hiệu quả các chính sách trong NN, nông thôn tạo động lực phát triển sản xuất.

Nêu ý kiến thảo luận tại các điểm cầu, đại diện lãnh đạo các  huyện, thành phố và các sở, ban, ngành thống nhất cao với Kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, vụ đông năm 2018. Đồng thời phân tích thêm một số vấn đề nổi bật trong tình hình phát triển NN - nông thôn của tỉnh hiện nay, chỉ rõ những hạn chế và kiến nghị giải pháp tháo gỡ như: Đề nghị UBND tỉnh có chính sách xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản cho nông dân; hỗ trợ thiệt hại cho nông dân sản xuất NN bị ảnh hưởng của thiên tai, bình ổn giá vật tư đầu vào; tăng cường quản lí chất lượng giống...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ngành NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo sản xuất, kiểm tra đồng ruộng; xây dựng kế hoạch để chủ động cung ứng đủ số lượng, chủng loại và chất lượng giống, phân bón, thuốc BVTV, vật tư nông nghiệp; chỉ đạo gieo trồng đúng thời vụ, tăng cường chăm sóc, đầu tư, thâm canh, phòng chống úng lụt; sử dụng hợp lý nguồn nước tưới đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; thực hiện tốt công tác dự báo sâu bệnh, phát hiện sớm để có biện pháp xử lý kịp thời; đẩy mạnh thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong chương trình xây dựng NTM; chủ động thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất; tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực NN; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất. Căn cứ kế hoạch định hướng của tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể của địa phương và triển khai đến cơ sở để thực hiện thắng lợi toàn diện Kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa, vụ Đông năm 2018./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


ISO

ISO9001

dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction