Kinh tế

 Ngày 30/5/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2021 tại huyện Lương Sơn.

Giám sát NTM 31.5 a

Toàn cảnh buổi giám sát

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Lương Sơn có đồng chí Bùi Hữu Điền – UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện.

Tính đến ngày 31/12/2017, huyện Lương Sơn có 10/19 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 52,63% số xã trên địa bàn huyện. Số tiêu chí bình quân/xã là 16,21 tiêu chí, tăng 2,21 tiêu chí/xã so với năm 2015; 100% xã đã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch NTM. 100% đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,83%; 100% xã đạt tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%...

Trong 2 năm 2016 và 2017, huyện đã huy động được 446 tỷ 659 triệu đồng để thực hiện chương trình. Trong đó: ngân sách TW là trên 70 tỷ, ngân sách địa phương là gần 173 tỷ, vốn lồng ghép gần 73 tỷ; vốn tín dụng và vốn doanh nghiệp 115 tỷ 500 triệu đồng, còn lại là vốn do nhân dân đóng góp.

Giám sát NTM 31.5 a

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại xã Trung Sơn

Năm 2018, huyện Lương Sơn phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn NTM và 100% xã đạt chuẩn vào năm 2019 để cán đích huyện NTM.

Tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế và giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại 2 xã Tân Thành và Trung Sơn.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Ánh Dương - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đánh giá cao sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí NTM nhưng huyện vẫn thể hiện quyết tâm rất cao để về đích đúng lộ trình. Đồng chí mong muốn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về Chương trình xây dựng NTM. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua tạo chuyển biến rõ nét về thực hiện chương trình. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, xây dựng các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, HTX và người dân theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự đóng góp của nhân dân để phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH đáp ứng nhu cầu phát triển. Tiến hành rà soát lại quy hoạch và đề án xây dựng NTM tại các xã để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, phải có lộ trình, giải pháp thật cụ thể để tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực đảm bảo đạt các tiêu chí theo tiến độ đề ra./.

Thu Trang

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị