Ngày 4/6, đồng chí Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện và Chủ tịch UBND 6 xã có dự án xây dựng các công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ áp dụng cơ chế đặc thù, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2018.

HN 135

Toàn cảnh hội nghị

Theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ áp dụng cơ chế đặc thù, Chương trình 135 thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018, huyện Lương Sơn được phân bổ vốn xây dựng 9 công trình nhóm C quy mô nhỏ ở 6 xã vùng khó khăn với tổng kinh phí trên 5.1 tỷ đồng. Trong đó, xã Tân Thành có 3 công trình cứng hóa đường giao thông nông thôn ở các xóm Phượng Sồ,Mỹ Tân, Tân Thành; xã Long Sơn có công trình cứng hóa đường giao thông thôn An Thịnh; xã Hợp Châu công trình cứng hóa đường giao thông thôn Quang Trung đi xã Cao Dương; xã Cao Răm công trình cứng hóa đường giao thông đi xóm Khuộc; xã Cao Dương công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Quèn Thị; xã Hợp thanh có 2 công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Dẻ Cau và thôn Thanh Hà. Ngoài ra, Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2018, huyện Lương Sơn được phân bổ  trên 1,4 tỷ đồng để duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và  nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Sau khi nghe phòng Dân tộc thông qua các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương, của tỉnh. Chủ tịch UBND 6 xã đã nêu ý kiến về tính cấp bách của công trình đối với đời sống, sinh hoạt của người dân trong vùng, đồng thời đề xuất UBND huyện giao phòng Dân tộc huyện làm chủ đầu tư các công trình giúp UBND các xã để công trình sớm được triển khai, đảm bảo chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Quách Thị Kiều đề nghị các xã được hưởng lợi và phòng Dân tộc huyện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu có năng lực để triển khai các công trình đảm bảo đúng thời gian, có chất lượng. Các xã không làm chủ đầu tư công trình phải có văn bản đề nghị UBND huyện để UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction