DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn giám sát công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Lương Sơn. Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì buổi giám sát.

GS đá

Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnhTrưởng đoàn chủ trì buổi giám sát

Tiếp và và làm việc với đoàn, về phía huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ, Văn phòng HĐND và UBND, TN và MT, KT-HT, LĐ-TBXH và một số xã, thị trấn.

Trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có 34 mỏ khai thác khoáng sản đang hoạt động chủ yếu làkhai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường;24 mỏ đất san, lấp được UBND tỉnh cấp phép khai thác, trong đó có 20 mỏ hết thời hạn khai thác, chỉ có 4 mỏ còn thời hạn khai thác.Tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đã dần đi vào ổn định, có sự phân cấp quản lý giữa các ngành, các cấp, tạo điều kiện thuận lợi từng bước phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Huyện cũng đã tăng cường phối hợp, kiểm tra hoạt động khai thác mỏ. Qua kiểm tra cho thấycác doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như: Thực hiện các biện pháp đề ra trong Kế hoạch bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý chất thải nguy hại vào kho theo quy định, có hệ thống phun nước giảm thiểu bụi... Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng sử dụng vật liệu nổ khối lượng quá quy định, bụi tại mỏđá, bụi do vận chuyển đất vẫn xảy ra, tai nạn lao động tại các mỏ khai thác đá chưa được kiểm soát, từ năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 9 vụ tại nạn lao động làm chết 10 người. UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh tạm dừng 31 mỏ đá trên địa bàn để tâp trung vào việc làm đường lên núi cắt tầng và khắc phục các tồn tại về môi trường, an toàn lao động, điều chỉnh thiết kế. Hiện nay, hầu hết các mỏ đá đang tiến hành làm đường, điều chỉnh thiết kế khai thác nhưng tến độ thực hiện còn chậm.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Lương Sơn; đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý Nhà nước về khoáng sản trong thời gian tới. Lãnh đạo huyện Lương Sơn đề xuất, kiến nghị một số vấn đề: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật khoáng sản, đặc biệt pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống lĩnh vực khoáng sản; phân công phân cấp trong quản lý Nhà nước về khoáng sản, cấp phép khai thác đất trên địa bàn tỉnh; các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản nhất là khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Lương Sơn thời gian qua. Đối với những khó khăn, đặc biệt là những đề xuất, kiến nghị của huyện Lương Sơn, Đoàn giám sát tiếp thu, ghi nhận và sẽ tổng hợp, báo cáo chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Lương Sơn. Đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị huyện Lương Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các mỏ đá, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải quan tâm đến các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội ở đia phương, quan tâm hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, cứu trợ xã hội...

GS đá 1

Đoàn đi khảo sát tình hình hoạt động Công ty cổ phần sản xuất đá xây dựng Lương Sơn

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi khảo sát tình hình hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất đá xây dựng Lương Sơn, Công ty TNHH Thái Thịnh Công ty TNHH XD&TM Quang Long./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604967
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
447
1973
13393
1930353
76955
54375
3604967

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 06:08
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction