DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 15/6, UBND huyện Lương Sơn đã họp phiên thường kỳ thứ 19 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 ; thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

PH 19

Toàn cảnh phiên họp

Dự hội nghị có lãnh đạo TT HĐND, các ban HĐND huyện, Trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp, tình hình KT-XH, QPAN đạt kết quả khá toàn diện.  Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng ước đạt trên 877 tỷ đồng, đạt 48,1% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại – dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá, giá trị CN-TTCNước đạt 4.750 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2017; kim ngạch xuất khẩu ước 195 triệu USD, đạt 50,6% kế hoạch; tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2.120 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ. Hoạt động tài chính, ngân hàng phát triển ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt  88.937 triệu đồng, đạt 46% dự toán tỉnh giao, đạt 44,8% dự toán huyện giao và  tăng 6,2% so với cùng kỳ. Công tác quản lí tài nguyên, môi trường; giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Lương Sơn đã thu hút được 6 dự án trong nước đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đăng ký trên 518 tỷ đồng; thành lập mới 03 hợp tác xã, nâng tổng số HTX đang hoạt động có hiệu quả lên 26 HTX. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao được duy trì; công tác xây dựng và phát triển đô thị được đẩy mạnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; các chính sách an sinh xã hội  được quan tâm; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm của huyện Lương Sơn cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như:  Việc chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; nhu cầu vốn đầu tư từ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ còn hạn chế, tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản chậm. Tỷ  lệ  nợ  đọng  thuế ở mức cao (63,5 tỷ đồng);  Việc quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông và công tác quản lý trật tự xây dựng ở một số nơi chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao;Nguồn lực huy động xây dựng phát triển đô thị còn hạn chế, chưa có cơ chế đặc thù cho phát triển đô thị trên địa bàn huyện. Công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất còn gặp khó khăn. Tình trạng khai thác, san ủi, cải tạo mặt bằng chưa xin phép vẫn còn diễn ra một số nơi. Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng. Tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN vẫn ở mức cao (7,5 tỷ đồng); việc triển khai công tác đào tạo, dạy nghề còn chậm; một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc công tác an toàn vệ sinh lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hộ lao động cho người lao động; các vụ việc về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn còn xảy ra; tội phạm xâm phạm sở hữu có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều phức tạp...

PH 19a

Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Lương Sơn tham luận tại hội nghị

PH 19b

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng TN và MT phát biểu tại phiên họp

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu  đã tập trung làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong công tácchỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lí tài nguyên khoáng sản; quản lí đất  nông lâm trường trả ra, vấn đề ô nhiễm môi trường; tiến độ rải ngân và xây dựng các công trình CSHT. Đặc biệt là kế hoạch đưa 5 xã về đích nông thôn mới năm 2018; việc quản lí người nghiện tại cộng đồng...

UBND huyện Lương Sơn đã đưa ra 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Tiếp tục thực hiệncó hiệu quả các Đề án ngành nông nghiệp, triển khai nhân rộng Đề án thực hiện dồn điền đổi thửa trên toàn huyện; Tập trung các giải pháp thu ngân sách Nhà nước; huy động nguồn lực, các dư án đầu tư  xây dựng phát triển đô thị trung tâm huyện trở thành đô thị loại 4. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ đọng.Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, theo dõi chặt chẽ tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác; tăng cường tuần tra vũ trang, tập trung các địa bàn, tuyến trọng điểm phức tạp về hình sự và ma túy, tệ nạn xã hội...

Tại hội nghị, UBND huyện Lương Sơn đã tập trung xem xét và cho ý kiến vào 13 dự thảo báo cáo chuyên đề, lĩnh vực công tác và các tờ trình, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi nhấn mạnh: Về cơ bản các ý kiến đều đồng ý với các báo cáo, tờ trình đưa ra. Một số nội dung được các đại biểu góp ý sẽ được các ngành chuyên môn và Văn phòng HĐND và UBND huyện kịp thời bổ sung vào các báo cáo. Riêng về báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, đề nghị các ngành chức năng trả lời làm rõ, những nội dung đã trả lời thì không tổng hợp vào báo cáo. Tất cả các báo cáo, tờ trình phải chỉnh lí xong trước ngày 18/6.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị, các ngành chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương thực hiện tốt 15 nhiệm vụ, giải pháp đã đưa ra. Đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Các xã, thị trấn tăng cường công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải có lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Phòng Nội vụ: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên cho năm học mới và công chức cấp xã; tăng cường hoạt động CCHC. Phòng Tư pháp: Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Xây dựng kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; lập hồ sơ đánh giá tài sản công; hướng dẫn đăng ký danh mục mua sắm tập trung; bố trí nguồn ngân sách cho các hoạt động...Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác quản lí đất đai, tài nguyên và môi trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng kế hoạch sáp nhập trường. Thanh tra huyện tham mưu giải quyết công tác KN-TC; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra. Phòng Kinh tế - Hạ tầng xem xét gói dịch vụ công; đảm bảo an toàn hành lang giao thông trên địa bàn thị trấn; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết  số 06- NQ/TU của BTV Tỉnh ủy. Phòng NN và PTNT đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM; hướng dẫn 5 xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018;  xây dựng bản đồ thổ nhưỡng để phát triển cây trồng cho từng vùng hợp lí; tăng cường kiểm tra các hồ đập trong mùa mưa lũ. Công an huyện xây dựng kế hoạch Tháng hành động phòng chống ma túy; tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm và TNXH. Ban CHQS huyện tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân trong tháng 7/2018./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616459
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
146
528
8925
1956058
674
87773
3616459

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:31
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction