DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/6, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Đề án thí điểm sáp nhập xóm, tiểu khu và triển khai kế hoạch thực hiện trên địa bàn toàn huyện. Dự  có đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, các thành viên BCĐ sáp nhập xóm, tiểu khu và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

HN sáp nhập xóm 1

Đ/c Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

HN sáp nhập xóm 2

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ của UBND tỉnh Hoà Bình về việc ban hành đề án "Thí điểm sáp nhập xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình” UBND huyện Lương Sơn  đã triển khai thực hiện thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm tại 2 xã Tân Vinh và Trường Sơn. Trong đó, xã Tân Vinh sáp nhập xóm Nước Vải và xóm Tân Lập thành xóm Nước Vải; xã Trường Sơn sáp nhập xóm Tháy và xóm Mỏ thành xóm Tháy Mỏ. Quá trình tổ chức thực hiện diễn ra theo đúng trình tự hướng dẫn, đảm bảo dân chủ, công khai và nhận được sự đồng thận, thống nhất cao của người dân. Sau khi sáp nhập thí điểm 4 xóm thuộc 2 xã Trường Sơn và Tân Vinh, số cán bộ xóm và các tổ chức chính trị - xã hội giảm được 16 người, kinh phí giảm được 95,5 triệu đồng/ năm.

Tuy nhiên, qua chỉ đạo thực hiện thí điểm sáp nhập xóm thời gian qua cho thấy: Việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập cho cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được cấp ủy, chính quyền quan tâm đúng mức; nhận thức của một bộ phận  nhân dân về việc sáp nhập còn hạn chế; việc quản lí, sử dụng hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng phúc lợi, thiết chế văn hóa cho phù hợp với quy mô dân số sau khi sáp nhập còn gặp khó khăn; trình độ cán bộ cấp thôn, xóm còn hạn chế.

Trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có 186 xóm, tiểu khu, trong đó có 79 xóm, tiểu khu có quy mô hộ gia đình dưới 100 hộ. Để tổ chức xóm, tiểu khu đảm bảo tinh gọn, hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, giảm được chi phí hành chính, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018 huyện Lương Sơn sẽ tiến hành sáp nhập tất cả các xóm, tiểu khu, đảm bảo không còn xóm dưới 100 hộ và tiểu khu dưới 150 hộ. Nếu ở các vùng thuận lợi có thể sáp nhập xóm mới 200 và tiểu khu mới 300 hộ trở lên.

HN sáp nhập xóm 3

Đ/c Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí Thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu khẳng định: Việc thực hiện sáp nhập xóm, tiểu khu là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của huyện, vì vậy phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở phải quyết tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hướng dẫn của tỉnh, huyện về công tác sáp nhập; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đia phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các xã, thị trấn phải thành lập BCĐ, tập trung rà soát và lên phương án sáp nhập các xóm, tiểu khu trên địa bàn, đảm bảo các tiêu chí về quy mô hộ gia đình, vị trí địa lí và diện tích tự nhiên theo đúng các quy định, hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện. Việc xây dựng phương án sáp nhập xóm, tiểu khu phải xong trước 25/9, để UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt. Ban chỉ đạo sáp nhập xóm, tiểu khu huyện cần phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ thường xuyên bám, nắm địa bàn, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt việc sáp nhập, kịp thời báo cáo BCĐ huyện khi có vướng mắc, khó khăn xảy ra. Yêu cầu các ngành chuyên môn hướng dẫn các xóm, tiểu khu sau sáp nhập kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động; hướng dẫn người dân chuyển đổi các giấy tờ tùy thân cần thiết; có phương án quản lí tốt tài sản công ích và các công trình phúc lợi; xây dựng quy ước, hương ước xóm, tiểu khu..../.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618325
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
176
1836
176
1972018
2540
87773
3618325

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 02:54
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction