DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 19/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh chủ trì hội nghị.

PCB dại

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên BCĐ phòng chống dịch và lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể chính trị- xã hội huyện.

Theo báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, đến tháng 6/2018, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 948 người bị chó mèo cắn phải đi tiêm phòng điều trị phơi nhiễm với bệnh dại. Có 04 trường hợp bị tử vong  ở các huyện: Lương Sơn, Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc. Trong thời gian tới bệnh dại có thể sẽ gia tăng, số người bị chó mèo cắn có nguy cơ tử vong do Dại cao nếu không có biện pháp phòng chống hữu hiệu. Cùng với việc tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, nguyên nhân gây bệnh và các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại, biện pháp phòng chống hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh dại,  trong thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã triển khai tiêm phòng  vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, năm 2017 đạt 78,2%; 5 tháng đầu năm 2018 đạt 66,9%. Nguyên nhân do sự vào cuộc của một số chính quyền địa phương còn chưa kiên quyết; số hộ nuôi chó mèo nhưng không tiêm phòng vẫn còn khá nhiều; tập quán nuôi chó, mèo thả rông còn phổ biến;

PCB dại 1

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận với hội nghị

Đối với huyện Lương Sơn, trong thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc  các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn triển khai quyết liệt công tác phòng chống bệnh dại; công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, ý thức của người dân về phòng chống bệnh dại được nâng lên; Công tác tiêm phòng văc- xin dại cơ bản được thực hiện tốt; toàn huyện có trên 10.800 con chó, mèo; trong đó, đã tiêm phòng được 6.846 con, đạt 63%, phấn đấu đến 15/7, huyện Lương Sơn sẽ tiêm phòng đạt  tỷ lệ trên 90% tổng đàn.Thảo luận tại hội nghị, huyện Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh cần có chế tài xử lí nghiêm các trường hợp không chấp hành tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo.

UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng chống bệnh dại trên người trong thời gian tới, với mục tiêu: 100% cấp ủy, chính quyền địa phương được tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về phòng chống bệnh dại. 100% cán bộ làm công tác phòng chống dịch được trang bị kiến thức về giám sát và phòng chống bệnh dại. 100% ca bệnh, ổ dịch bệnh dại được phát hiện kịp thời và được xử ly‎ đúng quy định. Trên 90% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được truyền thông hiểu biết về phòng chống bệnh dại. Trên 90% số người bị chó mèo cắn được xử lý ban đầu vết thương đúng cách và đến cơ sở y tế tư vấn điều trị dự phòng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành cần tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Chỉ thị tới các địa phương, cấp bách công tác phòng, chống dịch. Ngành y tế tham mưu kiện toàn lại Ban chỉ đạo, rà soát quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ từng thành viên.Tăng cường công tác tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo; tích cựctuyên truyền, vận động các cấp, ngành và nhân dân nâng cao ý thức về phòng chống bệnh dại, Đồng thời gắn chế tài xử ly nghiêm các trường hợp không chấp hành tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo, tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn toàn tỉnh./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618628
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
479
1836
479
1972018
2843
87773
3618628

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 06:06
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction