DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 26/6, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị Sơ kết công tác sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Chi cục trực thuộc Sở NN và PTNT; lãnh đạo các ngành, đoàn thể ở huyện; Chủ tịch UBND và cán bộ nông nghiệp, môi trường các xã, thị trấn trong huyện.

Sơ kết NN

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của phòng NN&PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện tuy gặp nhiều khó khăn về thời tiết nhưng kết quả sản xuất ngành nông nghiệp luôn được giữ vững ổn định. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 877,7 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch và bằng 100,2% so với cùng kỳ, trong đó, nông nghiệp 831,9 tỷ đồng; lâm nghiệp 29,2 tỷ đồng; thủy sản 16,4 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 5.528,5 ha, đạt 99,5% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 18.265,9 tấn, vượt 4,3% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm huyện đã chuyển đổi 25,1 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô; chuyển đổi 28,1 ha đất trồng cây hàng năm sang trng các loại cây có giá trị kinh tế cao.  Duy trì và phát triển 5 HTX và 6 nhóm sản xuất rau hữu cơ với tổng diện tích 19,7 ha. Công tác chăn nuôi, thú y phát triển ổn định, đã triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân hè cho đàn gia súc, gia cầm.  Toàn huyện cũng đã trồng được 629,42ha rừng, đạt 89,9% kế hoạch tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là việc hoàn thiện hồ sơ đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng. Trong 6 tháng đầu năm đã huy động nguồn lực được trên 91 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Tính đến 30/6, toàn huyện có 10 xã đạt 19 tiêu chí NTM; 01 xã đạt 16 tiêu chí;  02 xã đạt 14 tiêu chí; 03 xã đạt 13 tiêu chí;  02 xã đạt 12 tiêu chí; 01 xã đạt 11 tiêu chí, bình quân đạt 16,21 tiêu chí/ xã.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, thuận lợi trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng NTM ở các địa phương hiện nay, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc triển khai các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là việc giải ngân vốn để đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng ở các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018.

Sơ kết NN 1

Đ/c Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục  như: Việc triển khai Đề án tái  cơ cấu ngành nông nghiệp; đề án cải tạo vườn tạp còn chậm, việc phát triển các mô hình sản xuất rau hữu cơ, trồng cây có múi chưa được các địa phương quan tâm trú trọng nên hiệu quả mang lại chưa cao; thực hiện cơ chế chính sách về nông nghiệp còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết...Về nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới  đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ; tiếp tục đẩy nhanh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án cải tạo vườn tạp, đề án dồn điền đổi thửa; đổi mới hình thức sản xuất, nâng cao năng xuất lao động; quan tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực; quản lí tốt quy hoạch phát triển trồng trọt, đặc biệt là đối với cây có múi. Chủ động thực hiện các phương án PCTT và TKCN. Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cần đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng CSHT, khẩn trương phân bổ các nguồn vốn để nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là ở các xã phấn đấu về đích năm 2018. Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch cho các xã đăng ký về đích trong giai đoạn tiếp theo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã,  phân công các thành viên BCĐ thường xuyên bám nắm địa bàn để kịp thời có giải pháp tháo g khó khăn trong thực hiện các tiêu chí NTM. Để huyện Lương Sơn về đích NTM đúng kế hoạch, đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý UBND huyện tập trung rà soát các công trình cần thiết đầu tư để có kế hoạch bố trí vốn ngay từ bây giờ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh- Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng NN và PTNT phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng cuối năm, trước mắt cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa hè thu đạt kế hoạch, đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất; tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động chỉ đạo công tác PCTT và TKCN khi mùa mưa đến; tăng cường kiểm tra, quản lí chất lượng nông lâm, thủy sản trên địa bàn. Về xây dựng NTM, các phòng chuyên môn tập trung rà soát, chỉ đạo các xã thực hiện tiêu chí do ngành mình phụ trách, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo BCĐ huyện để có phương án giải quyết ngay; tập trung hướng dẫn các xã làm hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630372
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
412
5551
12223
1972018
14587
87773
3630372

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 02:23
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction