Kinh tế

 Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là về người. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng; bằng mọi hình thức thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân biết, chủ động phòng tránh.

2.Chỉ đạo các thôn, xóm và các tiểu khu, huy động lực lượng xung kích cùng lực lượng dân quân tự vệ của địa phương làm nòng cốt triển khai kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao, các hộ dân sống ven sông, suối kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, các sự cố báo cáo chính quyền và thông tin tới người dân để chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra, đặc biệt lưu những khu vực dân cư đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất thời gian vừa qua.

3.Các phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng triển khai các lực lượng phương tiện, ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

4.Tổ chức lực lượng canh gác hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập để đảm bảo an toàn.

 5. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 13/7/2018; 03/CĐ-UBND ngày 16/7/2018; 04/CĐ-UBND ngày 16/7/2018; 05/CĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn.

 6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của mưa lũ; tăng cường thời lượng phát sóng truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng, tránh.

 7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) trước 14h hàng ngày trong thời gian mưa, lũ để tổng hợp, số điện thoại liên hệ: 021 8382 4384.

            Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị