DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 17/8, đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với xã Trung Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, Hội nông dân, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện.

NTM Trung Sơn 1

Toàn cảnh buổi làm việc với xã Trung Sơn

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Viết Vương, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã. Theo báo cáo, đến nay xã Trung Sơn mới đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới, năm 2017 xã đã đươc đầu tư cứng hóa 4,42 km đường giao thông, nâng tỷ lệ đường giao thông liên xóm đã được cứng hóa đạt 70,2%. Xã cũng đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường trị giá trên 257 triệu đồng. Hệ thống kênh mương thủy lợi đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn xã có nhiều mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi đem lại thu nhập cao cho người nông dân, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người cua xã năm 2018 ước đạt 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều còn 5,2%; công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được coi trọng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85,24%, xã có 6/6 xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, 81% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội luôn vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hiện tại xã còn 7 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: Tiêu chí số 5 về trường học, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, số 8 về thông tin truyền thông, số 14 về giáo dục, số 15 về y tế, số 17 về môi trường, đây là những tiêu chí cần nguồn lực đầu tư nhiều mới có thể hoàn thành. Để xã Trung Sơn về đích NTM vào năm 2019, trong giai đoạn 2017-2020 xã đã được phân bổ vốn đầu tư gần 42 tỷ đồng để xây dựng trường học, nhà văn hóa, sân vận động và một số công trình phúc lợi khác. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của xã Trung Sơn là việc di rời các tổ chức, hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng môi trường của Nhà máy xi măng Trung Sơn trên địa bàn vẫn chưa được thực hiện; các công trình được xây dựng có tiến độ thực hiện chậm...

NTM Trung Sơn

Đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực xây dựng trung tâm hành chính xã Trung Sơn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành của huyện đã thảo luận, đưa ra giải pháp giúp xã Trung Sơn kịp thời thão gỡ khó khăn trong việc thực hiện một số tiêu chí NTM.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng mà cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trung Sơn đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành về đích NTM vào năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị thời gian tới xã Trung Sơn cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chỉnh trang lại nhà cửa, sân vườn, đường làng ngõ xóm văn minh, sạch đẹp; phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ thường xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc người dân tích cực thực hiện xây dựng NTM; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hiện có, kết hợp với nguồn xã hội hóa để xây dựng các công trình phúc lợi cần thiết; xã cần rà soát kỹ các tiêu chí chưa đạt để xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cũng như chính sách hỗ trợ để tổ chức thực hiện; rà soát, hỗ trợ các HTX trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “ Lương Sơn chung sức xây dựng NTM”. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, giám sát và hỗ trợ Trung Sơn trong xây dựng NTM, đặc biệt là đẩy nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở địa phương.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610418
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1105
1779
2884
1956058
82406
54375
3610418

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 10:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction