DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng ngày 3/10, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đ/c Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự có Đ/c Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Thường trực và các Ban HĐND huyện; các đ/c Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Phiên họp 22

Đ/c Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Trong 9 tháng đầu năm, huyện Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH và đạt những kết quả quan trọng: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 9.620 ha, đạt 96,8% kế hoạch. Trồng rừng đạt 729,7 ha, vượt 4,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 6.840 tỷ đồng ( tăng 17% so với cùng kỳ).Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.187 tỷ đồng ( tăng 13%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 288 triệu USD ( tăng 6%). Có gần 99.000 khách du lịch đến địa bàn, góp phần đưa doanh thu du lịch 9 tháng ước đạt 140,3 tỷ đồng. Hoạt động tài chính, ngân hàng ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 150,5 tỷ đồng, đạt 80% dự toán tỉnh giao và 76% dự toán huyện giao; các ngân hàng đã huy động vốn đạt trên 1.019 tỷ đồng ( tăng 77 tỷ so với cùng kỳ 2017). Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được chú trọng. Huyện đã hoàn thành phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM năm 2018 cho các xã, đến hết tháng 9 đã giải ngân được trên 28,7 tỷ đồng , đạt 79% kế hoạch vốn giao. Toàn huyện có 11 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, bình quân số tiêu chí/xã đạt 16,37 tiêu chí. Trong 9 tháng, Ban quản lí  dự án đầu tư xây dựng huyện đã triển khai 73 công trình, trong đó, có 28 công trình đã hoàn thành, 25 công trình đang thi công, 20 công trình đang chuẩn bị các bước đầu tư. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên. Các chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đảm bảo. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường. Qua so sánh với các chỉ tiêu, trong 9 tháng đầu năm, huyện Lương Sơn đã có 6/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch cả năm; 7/16 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên, còn 3 chỉ tiêu chưa đánh giá được trong 9 tháng.

Các thành viên UBND huyện và đại biểu các xã, thị trấn đã thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần được tháo gỡ trong thời gian tới như: Tiến độ sáp nhập xóm, tiểu khu còn chậm; công tác dồn điền đổi thửa chưa được nhân rộng; vấn đề ô nhiễm môi trường ở ở Công ty Hoàng Long chưa được giải quyết; công tác quản lí chợ trung tâm huyện; công tác giải phóng mặt bằng nghĩa trang thôn Hạnh Phúc (xã Hòa Sơn) còn chậm do thiếu kinh phí đền bù; chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn khó khăn; thủ tục hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ nông lâm trường trả ra còn nhiều vướng mắc...

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tờ trình dự thảo về việc ban hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương.

phiên họp 22 a

Đ/c Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu đề nghị UBND huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng cuối năm. Cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành ở huyện và các xã thị trấn trong việc đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra. Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH; dự toán ngân sách năm 2019; chỉ đạo làm tốt công tác kiểm điểm đánh giá cán bộ và công tác tổng kết nhiệm vụ, các phong trào thi đua khen thưởng...

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn 2016-2020, kết quả phát triển KT-XH năm 2018 sẽ là nền móng thúc đẩy huyện Lương Sơn sớm hoàn thành 2 chỉ tiêu quan trọng vào năm 2020, đó là: huyện NTM và lên đô thị loại IV. Vì vậy để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương trong 3 tháng cuối năm cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa, tạo quỹ đất cho gieo trồng cây vụ đông. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình xây dựng NTM. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách; đẩy nhanh việc cấp giấy CNQSDĐ; thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân; giám sát hành nghề y dược tư nhân, kiểm tra ATTP. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những tháng cuối năm.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630509
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
549
5551
12360
1972018
14724
87773
3630509

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 03:38
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction