DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 19/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2018-2019. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể , đơn vị sự nghiệp liên quan.

A. TTtuyen

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Nhìn lại kết quả sản xuất vụ Hè thu – Vụ mùa cho thấy: Mặc dù đầu vụ chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 15-31/7 gây mưa lớn, gió lốc, sạt lở làm một số diện tích lúa phải gieo cấy lại, song tổng thể cả vụ thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Tình hình sâu hại trên cây trồng diễn ra bình thường thấp hơn so với cùng kỳ. Công tác quản lí chất lượng vật tư nông nghiệp được tăng cường; chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp được cải thiện; giá giống, vật tư, phân bón giữ ở mức ổn định; thị trường tiêu thụ nông sản không có biến động lớn nên đã khuyến khích sản xuất phát triển, vì thế kết quả sản xuất vụ Hè thu- vụ mùa của toàn tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích cây hàng năm 45,5 nghìn ha, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng lương thực cây có hạt cả năm ước đạt 36,1 vạn tấn, vượt kế hoạch 0,33%, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong năm đã hỗ trợ trên 2,8 tỷ đồng chuyển đổi 956 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô. Nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn; mô hình liên kết trong sản xuất  nông nghiệp được triển khai, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Đã thực hiện dồn điền đổi thửa 3.469 ha. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn tăng 2,2% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản ước đạt 8,3 nghìn tấn, tăng 1,8 tấn so với cùng kỳ. Về lâm nghiệm, trong năm trồng 184 nghìn cây phân tán, trồng mới 6,33 nghìn ha rừng, vượt 7,4% kế hoạch. Đến nay toàn tỉnh cũng đã gieo trồng được 8,6 nghìn ha cây vụ đông.

Vụ đông xuân 2018-2019 này trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch và điều kiện cụ thể của từng vùng, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo bố trí cây trồng, cơ cấu giống và thời vụ hợp lý, tăng cường đầu tư thâm canh một cách toàn diện, tập trung cao công tác phòng trừ sâu bệnh. Khai thác tối đa và phát huy cao mọi nguồn lực để vụ đông xuân 2018-2019 đảm bảo an toàn, đạt năng xuất, chất lượng và hiệu quả cao. Về trồng trọt, phấn đấu trồng 66,5 nghìn ha cây hằng năm, trong đó cây lương thực có hạt 34 nghìn ha, sản lượng 16,6 vạn tấn; cây công nghiệp 3,2 nghìn ha; cây màu chất bột có củ 12,5 nghìn ha; tập trung chăm sóc cây ăn quả hiện có nhất là cam và bưởi. Phấn đấu tăng tổng đàn gia súc, gia cầm từ 2-3%. Trồng trên 5,7 nghìn ha rừng tập trung; đảm bảo duy trì tốt nguồn nước phục vụ sản xuất.

A. TTyueens

Đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận

Tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đã khẳng định: Với sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh, huyện Lương Sơn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp năm 2018. Bước sang năm 2019, huyện Lương Sơn phấn đấu được công nhận là huyện nông thôn mới và lên đô thị loại VI, vì vậy để thực hiện được mục tiêu này, huyện Lương Sơn đề nghị các sở ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm huyện về mọi mặt, trước mắt là hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm rau hữu cơ, chuối tiêu hồng, dê núi Lương Sơn; có định hướng mở rộng diện tích trồng rau hữu cơ, trồng cây dược liệu, cải tạo đàn dê, đàn bò…; hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới; kịp thời cấp kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tạo điều kiện để huyện được thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề nghị ngành nông nghiệp phải tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: Quản lí chặt chẽ giống đầu vào, đẩy mạnh cải tạo, nâng cao chất lượng cây, con giống; trú trọng phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương, gắn với xây dựng “ mỗi xã một sản phẩm”; quan tâm thực hiện công tác đầu tư xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lí. Thực hiện dồn điền đổi thửa để tạo ra cánh đồng mẫu lớn. Phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển có quy hoạch, không chạy theo số lượng, coi trọng nâng cao chất lượng; tăng cường liên doanh, liên kết, tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm; tích cực thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao để đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630385
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
425
5551
12236
1972018
14600
87773
3630385

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 02:33
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction