DICHVUCONG

 Ngày 23/11, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Lương Sơn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có lãnh đạo các ngành chức năng của huyện và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

QHNN 2

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp - đơn vị tư vấn thông qua dự thảo báo cáo bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Báo cáo gồm 3 phần chính: Thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện giai đoạn 2010-2017; quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đề xuất các giải pháp phát triển quy hoạch nông, lâm, thủy sản huyện Lương Sơn.

Theo báo cáo, năm 2017, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện đạt 1.778,9 tỷ đồng ( theo giá cố định năm 2010); tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010-2017 đạt bình quân 6,2%/năm. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.668,6 tỷ đồng ( chiếm 93,91%); lâm nghiệm 81,3 tỷ đồng (chiếm 4,39%); thủy sản 29 tỷ đồng (chiếm 1,70%). Về sử dụng đất: Tổng diện tích đất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2017 của huyện là 27.794,3 ha (giảm 38,9ha so với năm 2015), chiếm 76,17% diện tích tự nhiên của huyện. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp 9.912,9 ha (chiếm 35,67%); đất lâm nghiệp 17.331,6 ha (chiếm 62,36%); diện tích nuôi trồng thủy sản 421 ha (chiếm 1,51%);  đất nông nghiệp khác 128,8 ha (chiếm 0,46%). Cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn giữ được hướng chuyển đổi tích cực, giá trị ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn  65,79%; trồng trọt 32,87%; dịch vụ chiếm 1,34%.

QH NNLãnh đạo xã Cư Yên nêu ý kiến góp ý tại hội nghị

Với mục tiêu phát triển đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện đạt 2.170 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân giai đoạn (2018-2025) khoảng 2,9%/ năm; và định hướng đến năm 2030 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2.500 tỷ, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn ( 2026-2030) khoảng 2,8%/năm. Trước thực trạng đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, trong khi giá trị sản xuất lại phải tăng. Vì vậy, để thực hiện được mục tiêu trên,  huyện đã đưa ra 3 phương án phát triển nông nghiệp để lựa chọn ra một phương án khả thi nhất. Tại hội nghị, đa số các đại biểu đã đồng tình với việc chọn phương án thứ 2 để phát triển nông nghiệp. Theo đó, diện tích trồng lúa cả năm đến năm 2025 là 4.300 ha, sản lượng 24.400 tấn; đến năm 2030 diện tích lúa còn 4.200 ha, sản lượng giữ nguyên 2.400 tấn. Vùng trọng điểm lúa ở các xã Cao Thắng, Cư Yên, Liên sơn, Cao Răm, Tân Thành, Long Sơn, Cao Dương. Cây ngô khoảng 3.100 ha ở các xã: Tiến Sơn, Hợp Châu, Hợp Thanh, Tân Thành, Cao Dương, Long Sơn, Cao Răm...cây công nghiệp ngắn ngày ở rải rác các xã, thị trấn. Cây ăn quả đến năm 2025 toàn huyện có khoảng 2.300 ha. Về chăn nuôi, đến năm 2025 tổng đàn trâu 9.000 con; đàn bò  10.900 con (bò sữa 400 con);  đàn lợn 107,4 nghìn con; đàn gia cầm 2,1 triệu con; các lọai vật nuôi khác 15,5 nghìn con. Vùng chăn nuôi tập trung chủ yếu ở các xã Cư Yên, Thành Lập, Cao Răm, Hợp Châu, Long Sơn.

Về Lâm nghiệp, phát triển 3 loại rừng với tổng diện tích rừng đến năm 2025 là 16.490,90 ha, đảm bảo tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định ở mức 46%.

Về thủy sản, dự kiến đến năm 2025 diện tích nuôi trồng thủy sản là 400 ha, trong đó nuôi thâm canh và bán thâm canh 130 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Cao Dương, Cao Thắng, Thanh Lương.

Trên cơ sở quy hoạch trên, huyện cũng đề xuất  triển khai một số dự án về sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn; đề án cải tạo vườn tạp, cây có múi; phát triển đàn gia súc lớn, cải tạo đàn bò sữa...Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển ngành nông nghiệp cho cả giai đoạn 2018-2030 khoảng 6.731 tỷ đồng.

QH NN 1

Lãnh đạo xã Cao Răm đóng góp ý kiến

Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2018-2030, các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cần xem xét, bám sát các quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch phát triển đô thị của huyện; xem xét lại các số liệu về diện tích đất để xây dựng báo cáo quy hoạch sao cho sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các ngành, địa phương, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu và hoàn thiện báo cáo quy hoạch, kịp thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 2018 hoặc sang đầu năm 2019./.

Thanh Hoàn

 

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1730850
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2435
8312
15945
26646
95334
0
1730850

Your IP: 18.208.202.194
2020-09-29 08:19
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction