DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 30/11, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 11, triển khai công tác trọng tâm tháng 12 và xem xét cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện sắp tới. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

PHop thang 11

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Trong tháng 11, tình hình KT-XH của huyện phát triển ổn định, toàn huyện đã thu hoạch trên 1.155 ha cây màu vụ Mùa – Hè thu; trồng 406 ha cây màu vụ đông ( đạt 50% KH); tiếp tục triển khai tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường chỉ đạo các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô; đôn đốc các xã, thị trấn triển khai tháng chiến dịch làm giao thông, thủy lợi đợt II năm 2018. Tổ chức lễ công bố xã Cao Răm đạt chuẩn NTM; kiểm tra, thẩm định các tiêu chí NTM năm 2018, hướng dẫn các xã lập hồ sơ công nhận về đích NTM năm 2018. Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đến hết tháng 11, tổng thu ngân sách được 185 tỷ đồng, đạt 98% dự toán tỉnh giao, đạt 93% dự toán huyện giao và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017. Hoạt động Công nghiệp – Xây dựng tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – Xây dựng tăng 26% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ tăng 17 %;, kim ngạch xuất khẩu đạt 354 triệu USD, tăng 8%. Công tác quản lí tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên. Các trường học tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 5 trường. Tổng hợp sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, theo đó toàn huyện có 1.011 hộ nghèo chiếm 4,2%; 940 hộ cận nghèo chiếm 3,9%.  Công tác bảo trợ xã hội được đảm bảo kịp thời. Quốc phòng, an ninh ổn định.

Tham gia thảo luận tại phiên họp các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách, thu nợ thuế, tiến độ các công trình XDCB trên địa bàn, tập trung là các công trình về đích NTM. Cho ý kiến váo các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết, đặc biệt là các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2019.

Tại phiên họp, các thành viên UBND huyện cũng đã nghe phòng Nội vụ thông qua tờ trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lí các phòng chuyên môn và Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện Lương Sơn. 100% thành viên Ủy ban có mặt dự phiên họp đã bỏ phiếu đồng ý thông qua và đề nghị phòng Nội vụ tham mưu văn bản trình Ban thường vụ Huyện ủy xem xét theo quy định.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi đề nghị các ngành thành viên, các đơn vị sự nghiệp công lập đẩy mạnh các hoạt động thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong tháng 12. Tập trung đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, thắt chặt chi tiêu, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động thường xuyên; giám sát chặt chẽ hoạt động của các mỏ khai thác đá, các hoạt động khai thác khoáng sản, san hạ mặt bằng trái phép trên địa bàn; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB, các công trình thủy lợi… Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND, các phòng ban chuyên môn nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu khẩn trương hoàn thiện báo cáo KT-XH tháng 11 và các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết xong trước ngày 5/12 để trình các Ban HĐND huyện thẩm tra theo quy định./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630478
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
518
5551
12329
1972018
14693
87773
3630478

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 03:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction