DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/12, UBND huyện đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 4 xã phấn đấu về đích năm 2019 gồm: Long Sơn, Hợp Châu, Trung Sơn và Tiến Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

HN NTM 6.12

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 4 xã Long Sơn, Hợp Châu, Trung Sơn, Tiến Sơn đã báo cáo kết quả xây dựng NTM của xã đến hết năm 2018, định hướng phấn đấu năm 2019. Theo đó, tính đến hết tháng 11/2018, xã Long Sơn mới đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 về trường học, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, số 8 về thông tin và truyền thông. Xã Hợp Châu đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông, số 5 về trường học, số 8 về thông tin và truyền thông, số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, số 15 về y tế. Xã Trung Sơn đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: số 5 về trường học, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, số 8 về thông tin truyền thông, số 17 về môi trường. Xã Tiến Sơn đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt cần phải phấn đấu hoàn thành trong năm 2019 là tiêu chí số 5 về trường học, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, số 8 về thông tin truyền thông, số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và số 15 về y tế. Trong số các tiêu chí chưa đạt ở các xã thì có tiêu chí số 5 về trường học, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, số 15 về y tế đang phải đầu tư rất nhiều công trình cơ sở vật chất trường học, trạm y tế và nhà văn hóa xã. Tuy hiện nay hầu hết các công trình đã và đang được khẩn trương xây dựng nhưng do nguồn vốn cấp hạn hẹp nên đã ảnh hưởng đến tiến độ của một số công trình. Riêng tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông đến nay hầu hết các xã đã được thiết lập trang TTĐT, 2/4 xã đã có đài (Long Sơn, Hợp Châu) nhưng do được đầu tư từ năm 2016 đến nay đã hỏng và cần phải khắc phục sửa chữa để đưa vào hoạt động phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hiện còn 2 xã ( Hợp Châu, Tiến Sơn) chưa thành lập được HTX vì vậy trên cơ sở các tổ HT trồng cây có múi, chăn nuôi dê, gà thả vườn... trong thời gian tới 2 xã này sẽ thành lập HTX để mở rộng phát triển sản xuất, tạo cơ hội liên doanh, liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người nông dân.

Bên cạnh việc bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt, các thành viên BCĐ xây dựng NTM của huyện cũng lưu ý các xã cần quan tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt như việc quan tâm mở rộng các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân; tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua BHYT toàn dân, cải tạo nâng cấp nhà ở, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch, chấp hành tốt các quy định về đảm bảo ATTP trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thường xuyên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, triển khai việc trồng hoa tại các trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học, dọc các tuyến đường chính để tạo điểm nhấn cho làng quê nông thôn mới; tích cực xây dựng hộ gia đình, khu dân cư văn hóa; tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, giữ vững tình hình ANCT, TTATXH ở địa phương...

KTr NTM long sơn

Lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM xã Long Sơn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đề nghị Đảng ủy, Chính quyền 4 xã cần bắt tay ngay vào thực hiện các tiêu chí NTM. Trước mắt phải bố trí cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ, năng lực phụ trách nhiệm vụ xây dựng NTM. Ban chỉ đạo các xã phải thường xuyên giám sát chỉ đạo từng phần việc đã được nêu lên tại hội nghị và trong kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay về BCĐ huyện để có phương án tháo gỡ kịp thời. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện giao Đài TT-TH huyện chủ động kiểm tra hiện trạng các Đài truyền thanh xã, nếu bị hỏng phải báo cáo UBND huyện để bố trí kinh phí sửa chữa kịp thời. Các phòng KT-HT; TC-KH; NN và PTNT khẩn trương lập, thẩm định hồ sơ đầu tư các công trình NTM và thực hiện giải ngân các công trình đã được phê duyệt. Hướng dẫn các xã thành lập HTX theo quy định. Ủy ban nhân dân các xã chủ động đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do xã làm chủ đầu tư; thực hiện các thủ tục hồ sơ công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; nghiêm túc thực hiện các kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại các buổi làm việc với các xã về công tác xây dựng NTM./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622038
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
338
1824
3889
1972018
6253
87773
3622038

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 03:49
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction