Kinh tế

 Chiều 10/12, UBND huyện đã tổ chức hội nghị xét đề nghị các xã Hợp Thanh, Tân Thành, Trường Sơn và Hợp Hòa đạt chuẩn NTM năm 2018. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện và Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn.

Xét 4 xã về đích NTM 2018

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng điều phối NTM huyện đã báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 4 xã Hợp Thanh, Tân Thành, Trường Sơn và Hợp Hòa. Nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội đoàn thể huyện, và nhân dân 4 xã.

Với xuất phát điểm thấp, sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp, cùng với sự phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân 4 xã; tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, các xã Hợp Thanh, Tân Thành, Trường Sơn và Hợp Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Thông qua đó, cơ sở hạ tầng được phát triển đồng bộ, hệ thống đường giao thông và thủy lợi nội đồng được cứng hóa và bê tông hóa đạt từ 80 đến 100%; 100% hộ dân ở các xã được sử dụng điện và nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn dân đạt trên 85%; các tiêu chí trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, thông tin và truyền thông đều đạt chuẩn theo quy định. Các xã đã thành lập được HTX, thường xuyên tổ chức sản xuất, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực; vệ sinh môi trường nông thôn được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Hội đoàn thể huyện cũng như nhân dân  4 xã đều  nhất trí cao với kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 4 xã mà huyện đã báo cáo. Hồ sơ đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới đã được 4 xã hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, đủ thủ tục.

Xét 4 xã về đích NTM 2018 b

Các thành viên BCĐ bỏ phiếu xét công nhận 4 xã đạt chuẩn NTM năm 2018

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đều nhất trí 4 xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đề nghị UBND huyện hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 4 xã Hợp Thanh, Tân Thành, Trường Sơn và Hợp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Với tỷ lệ phiếu nhất trí 42/42 phiếu, đạt 100%./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị