DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều ngày 24/12, UBND huyện đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định dự án vào dự thảo báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Lương Sơn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

QH thủy sản

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp - Đơn vị tư vấn giới thiệu tóm tắt về dự thảo báo cáo bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với định hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện trong giai đoạn tiếp theo.

Tham gia góp ý vào báo cáo quy hoạch, các thành viên Hội đồng thẩm định của huyện đã đồng ý với bố cục, nội dung của báo cáo quy hoạch đã đưa ra. Đồng thời đề nghị, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu đến quy hoạch các dự án đã được phê duyệt trên địa bàn huyện để tránh sự chồng chéo; cần loại bỏ số diện tích các mỏ khai thác đá  đã được cấp phép ra khỏi quy hoạch; xem xét lại số liệu về cơ cấu ngành, tốc độ phát triển của các ngành kinh tế, số liệu về quy mô dân số, về các chợ trên địa bàn cho đúng với thực tế tại địa phương. Các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị đơn vị tư vấn cần bổ sung đề án cải tạo đàn bò, quy hoạch hệ thống cống thoát tiêu nước ở khu vực xã Thanh Lương, bổ sung khu di tích Cây khế Bác Hồ. Viện cũng cần xem lại diện tích quy hoạch vùng sản xuất ra an toàn, rau hữu cơ vì không đồng nhất với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh. Phải xác định được cây gì, con gì là thế mạnh của huyện để phát triển...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định. Giao phòng NN và PTNT phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện báo cáo quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt trong thời gian sớm nhất./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction