DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng ngày 9/1, UBND huyện Lương Sơn đã họp phiên thường kỳ tháng 1 triển khai nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán phân bổ ngân sách năm 2019. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên UBND huyện; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Phiên họp 25

Toàn cảnh phiên họp

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định về giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và dự thảo Chương trình công tác trong tâm của UBND huyện năm 2019. Theo đó, UBND huyện đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đi đôi với ổn định kinh tế địa phương, đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững. Tiếp tục kêu gọi đầu tư, nâng cao năng lưc cạnh tranh, tập trung tháo gỡ khó khăn , vướng mắc cho doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp  thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp; nâng cao các ngành dịch vụ. Tiếp tục duy trì phát triển nông nghiệp với trình độ thâm canh cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới; hoàn thành đủ tiêu chuẩn của tiêu chí đô thị loại IV; hoàn thành việc thực hiện sáp nhập xóm, tiểu khu trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. UBND huyện đã đưa ra 16 chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2019, gồm: (1)Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 35% GRDP (bằng 2.687 tỷ đồng).(2)Thu ngân sách Nhà nước 223,4 tỷ đồng.(3)Cơ cấu tổng sản phẩm địa phương:Nông, lâm nghiệp, thủy sản:12%; Công nghiệp - xây dựng: 64%; Thương mại và dịch vụ: 24%.(4)Tổng kim ngạch xuất khẩu 450 triệu USD.(5) GRDP bình quân đầu người 73,8 triệu đồng (trong đó thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng/người/năm).(6)Tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%.(7)Giữ vững 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành 4 xã đạt chuẩn năm 2019, đạt huyện nông thôn mới. (8)Hợp tác xã, doanh nghiệp thành lập mới hoạt động có hiệu quả tăng 20% so với năm 2018. (9) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% (theo tiêu chí mới giai đoạn 2016 – 2020). (10)Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 41,8% trong tổng số lao động.(11)Tỷ lệ lao động qua đào tạo 63%. (12)Có  4,5 bác sỹ/vạn dân và 13 giường/vạn dân.(13)Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92%.(14)Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%.(15)Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý 85% và tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 95% . (16)Tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42%. Trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra, UBND huyện đã đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ một số mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019.

Phiên họp 25 a

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi đề nghị trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo đưa 8 xã về đích NTM, tiến tới đưa huyện trở thành huyện NTM năm 2019;  khẩn trương hoàn thành các tiêu chí đưa thị trấn Lương Sơn và 5 xã vùng phụ cận lên đô thị loại IV; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc sáp nhập xã. Đây là 3 nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2019. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục triển khai xây dựng nhãn hiệu cây có múi; quản lí và phát triển tốt các nhãn hiệu sản phẩm đã được công nhận; tăng cường quản lí giống, vật tư nông nghiệp; tiếp tục triển khai công tác dồn điền đổi thửa; tăng cường quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường. Duy trì hoạt động quản lí trật tư đô thị; thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019; đảm bảo ANTT; quản lí thị trường, tăng cường kiểm tra chống hàng giả, gian lận thương mại, bình ổn thị trường trong dịp tết.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618458
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
309
1836
309
1972018
2673
87773
3618458

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction