DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 9/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn QuangPBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại diểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Vũ Chi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng,ban, ngành của huyện.

TrT 9.1 a

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Với phương châm hành động “ Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bớt phá, hiệu quả” , trong  năm 2019, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách Trung ương về chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh. Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo, tăng cường công tác dân tộc, tôn giáo; phát triển văn hóa, thể dục thể thao.  Đổi mới giáo dục đào tạo, tăng cường hiệu quả đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ. Quản lí, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ rừng, chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của khí hậu. Đổi mới cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, tăng cường thông tin truyền thông, phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bảo đảm QP,AN và TTATXH; tăng cường hợp tác kinh tế - xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Về dự thảo nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2019 và định hướng đến năm 2025 đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục tạo lập mô trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thân thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; đồng thời thu hút thêm nhiều doanh nghiệp có năng lực đến đầu tư tại tỉnh Hòa Bình, góp phần tạo nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Phấn đấu tăng chỉ số PCI từ 2-4 điểm so với năm 2018...

Tr T 9.1

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận

Lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện hoàn thành  thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với những nhiệm vụ, giải pháp UBND tỉnh đã đưa ra. Đồng thời cho biết năm 2019, huyện Lương Sơn sẽ bám sát định hướng chỉ đạo, điều hành của tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở đia phương. Trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ chính đó là: phấn đấu đưa huyện Lương Sơn trở thành huyện NTM; đưa Thị trấn Lương Sơn và 5 xã phụ cận lên đô thị loại IV; tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc sáp nhập xã.Và đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành quan tâm chỉ đạo để huyện Lương Sơn thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, khẩn trương xây dựng chương trình công tác, giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch năm 2019 của cơ quan, đơn vị mình, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm gắn với kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Giao các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ từng lĩnh vực, ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn và phân công nhiệm vụ cho các địa phương.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616597
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
284
528
9063
1956058
812
87773
3616597

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:50
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction