DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 18/1, Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

HNNN 2019

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Trong năm 2018, mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân từ huyện đến cơ sở, vì vậy kết quả sản xuất Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản năm 2018 của huyện đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với kế hoạch và cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành nông nghiệp ước đạt 1.823,4 tỷ đồng,  tăng 2,5% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 9.786 ha, đạt 98,5% KH; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đat 35.075,4 tấn;  chăn nuôi phát triển ổn định, đàn trâu, bò tăng 7,6%, đàn lợn tăng 6,2%, đàn gia cầm tăng 24,8% so với KH. Diện tích trồng rừng mới 795,5 ha, vượt 13,6% KH, ổn định tỷ lệ che phủ rừng ở mức 41,5%. Chương trình xây dựng NTM được triển khai tích cực, đến hết năm 2018, toàn huyện có 11/19 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM ( chiếm 57,8%), tiêu chí bình quân/xã đạt 17,89 tiêu chí. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96,5%. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đề án cải tạo vườn tạp tiếp tục được triển khai thực hiện, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về kinh tế nông nghiệp hàng hóa.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các xã và các ngành đã đánh giá cao kết quả ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong định hướng phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản thời gian tới như: Sản phẩm nông nghiệp còn manh mún, việc xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lí cho các sản phẩm còn khó khăn; hoạt động của các HTX hiệu quả chưa cao; việc ứng dụng KHKT còn chưa bắt kịp với xu thế của thời đại nên thu nhập trên diện tích sản xuất đạt chưa cao; tốc độ phát triển của ngành nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn so với các ngành kinh tế khác của huyện; chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp…

Năm 2019, huyện Lương Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; thực hiện dồn điền đổi thửa để tạo ra cánh đồng mẫu lớn, xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm; áp dụng KHKT, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, phấn đấu năm 2019 đưa 100% số xã về đích NTM. Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn huyện…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


ISO

ISO9001

dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction