DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/2, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự có các đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy, Bùi Hữu Điền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; các thành viên BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia huyện và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã trong huyện.

TrK NTM 2019

Đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tính đến nay, huyện Lương Sơn có 11/19 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 57,89%), gồm các xã: Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Liên Sơn, Cao Thắng, Thành Lập, Lâm Sơn, Cư Yên, Cao Dương, Thanh Lương, Cao Răm và Tân Vinh. Hiện còn 8 xã chưa được công nhận là: Hợp Hòa, Hợp Thanh, Tân Thành, Trường Sơn, Hợp Châu, Long Sơn, Trung Sơn và Tiến Sơn. Về thực hiện các tiêu chí huyện NTM, đến 31/12/2018, huyện Lương Sơn đã cơ bản đạt 8/9 tiêu chí theo quy định, gồm các tiêu chí: Quy hoạch, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa – giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội và tiêu chí về chỉ đạo xây dựng NTM. Hiện chỉ còn 1 tiêu chí về giao thông là chưa đạt theo yêu cầu đề ra bới các yếu tố như: Tuyến đường thị trấn Lương Sơn đi Tiến Sơn hiện đang bị xuống cấp, các dự án đường giao thông thuộc dự án CT229, cầu Hùng Sơn, cầu Đồng Chúi chưa hoàn thành. Việc bố trí địa điểm, vốn để giải phóng mặt bằng bãi đỗ xe tĩnh kết hợp bến trung tâm huyện chưa thực hiện được...

Năm 2019, huyện Lương Sơn phấn đấu hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 816/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về ban hành Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí huyện NTM. Phấn đấu có ít nhất 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND của UBND tỉnh và 1 xã NTM kiểu mẫu. Mỗi xã có ít nhất 1 khu dân cư kiểu mẫu; từ 3-5 khu vườn mẫu và có ít nhất 1 tuyến đường trồng hoa, cây xanh hai bên đường. Huyện xây dựng ít nhất 2 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả. Mỗi xã đăng ký 1 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, huyện có từ 2 – 3 sản phẩm OCOP được công nhận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện các tiêu chí NTM  ở 8 xã chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã về đích NTM. Theo đó, đối với các xã, sau hội nghị này sẽ tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí; phân công cán bộ phụ trách tiêu chí; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình CSHT; triển khai ngay việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, trồng hoa, cây xanh hai bên đường, xây dựng khu vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu...Các phòng ban chuyên môn của huyện phụ trách các tiêu chí NTM cần bám sát cơ sở, cùng cơ sở thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện để có hướng chỉ đạo, triển khai thực hiện.

TrK NTM 2019 a

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu nhấn mạnh: nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2019 của huyện là rất nặng nề, vì vậy đòi hỏi phải có sự vào cuộc một cách đồng nhất của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy phối hợp với phòng NN và PTNT tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019. Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện thường xuyên tiến hành giao ban, phản ảnh định kỳ, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn; bám sát kế hoạch chỉ đạo của tỉnh; thành lập các đoàn công tác của huyện thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí NTM; phân công cán bộ phụ trách từng phần việc cụ thể. Các đơn vị là chủ đầu tư cần đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng NTM trên địa bàn. Xây dựng phương án thu gom, xử lí rác thải, tránh để tình trạng rác thải bừa bãi ven đường gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Duy trì phát triển các mô hình sản xuất, HTX, THT sản xuất; xây dựng thương hiệu sản phẩm; tích cực triển khai kế hoạch dồn điền đổi thửa; tăng cường đấu giá đất...

Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị, các xã cần chủ động đăng ký xây dựng ít nhất 1 tuyến đường hoa, 1 khu dân cư kiểu mẫu và 5 khu vườn mẫu, thời gian đăng ký chậm nhất là 1/3/2019. Về thời gian, lộ trình thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, 4 xã: Tân Thành, Hợp Thanh, Hợp Hòa, Trường Sơn đến 30/3 phải hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM; các xã còn lại gồm: Long Sơn, Hợp Châu, Trung Sơn, Tiến Sơn phấn đấu đến 30/6 phải hoàn thành các tiêu chí NTM để hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn. Riêng huyện NTM đến 30/9 phải hoàn thành các tiêu chí để tiến hành các thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636439
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6479
5551
18290
1972018
20654
87773
3636439

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:48
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction