DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 21/3, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đã về kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại 2 xã Trung Sơn và Tiến Sơn. Cùng đi có lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện và Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện.

TrS NTM 2

Đoàn làm việc với xã Trung Sơn

Tại xã Trung Sơn, đoàn đã đi kiểm tra tiến độ san hạ mặt bằng khu quy hoạch  xây dựng trung tâm hành chính xã và công trình Nhà văn hóa xã. Đến thời điểm này, xã Trung Sơn mới đạt 15/19 tiêu chí NTM, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 về trường học; số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; số 8 về thông tin truyền thông và tiêu chí số 17 về môi trường. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của xã Trung Sơn hiện nay là tiến độ san hạ mặt bằng khu quy hoạch Trung tâm hành chính xã, khu xây dựng trường học và sân vận động, nhà văn hóa xã do Công ty Cổ phần xây dựng Tiến An thực hiện bị chậm nên đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai xây dựng các công trình Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS, Sân vận động xã.

Tr S NTM

TrS NTM 1

Đoàn kiểm tra tiến độ san hạ mặt bằng khu xây dựng Trng tâm hành chính xã và các trường học

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng chức năng của huyện đã thảo luận nêu lên những việc cần làm trước mắt để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí NTM còn lại theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Trung Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Trung Sơn phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm hành chính xã cho phù hợp với hiện trạng mặt bằng hiện nay; phải xác định cốt nền cho phù hợp, việc bố trí xây dựng các công trình trên khu đất đang san hạ. Trước mắt cho tạm dừng việc san hạ để Công ty Cổ phần xây dựng Tiến An hoàn thiện các thủ tục pháp lí về san hạ mặt bằng, thống kê khối lượng... Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng giám sát việc thực hiện quy hoạch xây dựng NTM của xã Trung Sơn; giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện giám sát việc thực hiện hợp đồng san hạ mặt bằng của Công ty Cổ phần xây dựng Tiến An phải đảm bảo theo đúng thời gian đã cam kết.

Đối với công trình Trường Mầm non, trường Tiểu học và THCS Trung Sơn phải  khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư trong tháng 5 để kịp khởi công và xây dựng xong phần thô trước 30/12/2019. Công trình Sân vận động và Nhà văn hóa xã phải xong phần thô trước 30/9/2019.  Bên cạnh đó, xã Trung Sơn cần tăng cường tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia chung sức xây dựng NTM, đẩy nhanh tiến độ cứng hóa đường giao thông; mở rộng phát triển mô hình sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm để nâng cao thu nhập cho người dân; đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường giữ vững ANCT và trật tự ATXH ở địa phương.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục làm việc với xã Tiến Sơn

Theo báo cáo, đến thời điểm này xã Tiến Sơn mới đạt 14/19 tiêu chí NTM. Xã hiện còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông; hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí về y tế. Nhìn chung các tiêu chí vẫn đang được triển khai, tuy nhiên còn chậm tiến độ so với kế hoạch như: Công trình Trạm y tế xây dựng 3 năm đến nay vẫn chưa hoàn thành, công trình Sân vận động mới thực hiện được 70% khối lượng công việc; công trình trường Mầm non dự kiến đến cuối năm 2019 mới hoàn thành; xã chưa được lắp đặt Đài truyền thanh; chưa thành lập được HTX; công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm chưa được quan tâm; trình độ cán bộ còn hạn chế...

TrS NTM 3

Đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Trưởng Tiểu học và THCS Tiến Sơn

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đã thẳng thắn phê bình Đảng ủy, Chính quyền xã Tiến Sơn còn thiếu sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cụ thể là việc xã có hơn 30 hộ chăn nuôi dê với tổng đàn trên 600 con đang phát triển rất hiệu quả nhưng đến nay vẫn chưa thành lập được HTX để hỗ trợ, định hướng cho bà con đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Trên địa bàn xã có trên 100 ha riềng đỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân nhưng đây mới chỉ là mô hình tự phát của người dân, chính quyền chưa có sự quan tâm.

TrS NTM 4

Đoàn làm việc với xã Tiến Sơn

Để xã Tiến Sơn về đích NTM năm 2019, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị xã cần chủ động gặp gỡ các nhà thầu đẩy mạnh các công trình NTM, trong đó yêu cầu công trình nhà hiệu bộ Trường Mầm non phải xây xong phần thô trước 30/9; công trình trường TH và THCS và công trình sân vận động phải hoàn thành trước 15/4. Trong tháng 4 phải thành lập HTX và hoàn thiện hồ sơ công nhận bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Xã cũng cần nâng cao chất lượng hoạt động của Trang TTĐT, chuẩn bị địa điểm để Sở Thông tin và Truyền thông lắp đặt Đài truyền thanh xã theo kế hoạch. Ngay trong tháng 3 phải phát động nhân dân tham gia chiến dịch cải tạo, phát quang, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Xã cũng cần kiện toàn BCĐ, Ban quản lí xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, đoàn kết xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xã Tiến Sơn thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM đảm bảo đúng kế hoạch./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605013
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
493
1973
13439
1930353
77001
54375
3605013

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 06:24
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction