Ngày 3/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai giải pháp phấn đấu hoàn thành trước 1 năm thực hiện nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

TrT 3.4 a

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện và Bí thư, Chủ tịch 19 xã trong huyện.

Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có từ 40% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí bình quân chung là 15 tiêu chí/xã; có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, sớm hơn kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2016-2020 là 1 năm. Để thực hiện mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, thành phố để chủ động triển khai thực hiện. Theo đó, đối với mục tiêu có từ 40% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM,đến hết tháng 3/2019, toàn tỉnh có 63 xã đạt chuẩn NTM, đạt 33% tổng số xã. Trên cơ sở tỉnh giao 18 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 thì có 14 xã có khả năng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn trong quý II/2019. Đối với mục tiêu không có xã đạt dưới 10 tiêu chí, hiện trên địa bàn tỉnh còn 43 xã dưới 10 tiêu chí, trong đó có 35 xã đạt 9 tiêu chí và 8 xã đạt 8 tiêu chí. UBND tỉnh giao các huyện tổ chức rà soát, đánh giá thực chất mức độ đạt các tiêu chí, lập khung kế hoạch, cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, lựa chọn thực hiện hoàn thành các tiêu chí đã bố trí vốn và không cần nhiều nguồn lực để phấn đấu trong năm 2019 đạt từ 1 - 2 tiêu chí/xã trở lên. Đối với mục tiêu số bình quân chung của một xã là 15 tiêu chí, hiện nay, bình quân tiêu chí toàn tỉnh mới đạt 13,8 tiêu chí/xã, kế hoạch phấn đấu bình quân 1,2 tiêu chí/xã. Đối với mục tiêu có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đến nay, TP Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2018. Năm 2019, huyện Lương Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Năm 2019, UBND tỉnh đã giao cho các huyện, thành phố xây dựng 54 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 162 vườn mẫu NTM. UBND tỉnh đã hỗ trợ 6.570 triệu đồng để thực hiện, bình quân 30 triệu đồng/ xã. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm, năm 2019 toàn tỉnh phấn đấu thực hiện điểm từ 8-10 sản phẩm OCDP, giao cho các huyện, thành phố xây dựng thành công 36 sản phẩm OCDP được công nhận.

TrT 3.4

Tham gia thảo luận với hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó chủ tịch UBND huyện đã thay mặt huyện Lương Sơn bày tỏ quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa huyện Lương Sơn về đích NTM năm 2019. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện Lương Sơn đang Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 8 xã còn lại gồm: Trường Sơn Hợp Hòa, Tân Thành, Hợp Thanh, Long Sơn, Hợp Châu, Trung Sơn và Tiến Sơn đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch năm 2019 (trong đó, 4 xã kế hoạch 2018 chuyển sang sẽ hoàn thiện hồ sơ trong tháng 4/2019; 4 xã kế hoạch 2019 xong trong tháng 6/2019).Huyện cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo duy trì và mở rộng dự án liên kết mở rộng sản xuất - tiêu thụ rau hữu cơ theo chuỗi giá trị (xác định là sản phẩm chủ lực của huyện trong xây dựng NTM);phát triển đàn Dê núi đã được công nhận thương hiệu; triển khai thực hiện có hiệu quả dự án cải tạo đàn Bò đã được UBND tỉnh phê duyệt.Phấn đấu có 05 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Huyện Lương Sơn cũng đã chỉ đạo, triển khai xây dựng 20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 68 vườn mẫu tại 19 xã. Xây dựng các tuyến đường được trồng hoa, cây xanh.

Để huyện Lương Sơn đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND tỉnh sớm phân bổ nguồn vốn Chương trình nông thôn mới kế hoạch năm 2019;có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho huyện tổ chức triển khai xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao; hỗ trợ đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; cho phép huyện Lương Sơn được ứng vốn các dự án thuộc nguồn ngân sách Trung ương và của tỉnh trong giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với một số công trình trọng điểm của huyện về lĩnh vực: giao thông, trường học đang thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Đề nghị các sở, ngành của tỉnh quan tâm hướng dẫn huyện tháo gỡ khó khăn, cụ thể là việc thực hiện tiêu chí số 5 về Trường học; quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường THPT Cù Chính Lan và trường THPT Nam Lương Sơn đạt chuẩn theo quy định. Hỗ trợ huyện thực hiện hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới về giao thông; hỗ trợ trung tâm y tế huyện, các trạm y tế các xã về đội ngũ cán bộ cơ sở vật chất thiết bị khám chữa bệnh đạt chuẩn theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt các hạng mục Đài truyền thanh các xã; bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp các trạm biến áp, hệ thống đường dây trên địa bàn các xã đạt chuẩn theo quy định...

Tại hội nghị, Sở NN và PTNT đã thông qua Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction