Kinh tế

 Ngày 7/6/2019, UBND huyện Lương Sơn và Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm có địa chỉ tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ký biên bản hợp tác xây dựng, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Lương Sơn. Dự và chứng kiến lễ ký kết có ông  Khắc Ngọc Bá – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Quế Lâm; đại diện các ngành chức năng của huyện Lương Sơn và Chủ tịch UBND các xã thực hiện mô hình là Thành Lập, Cư Yên, Liên Sơn.

ký BBHT

Lãnh đạo huyện Lương Sơn và Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm ký kết biên bản hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn và ông Nguyễn Văn Bốn – Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm đã ký kết biên bản hợp tác với nội dung: Hai bên sẽ tổ chức tìm hiểu thực tế để xây dựng các đề án, dự án phối hợp phát triển nông nghiệp hữu cơ. Hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm, xây dựng một số hình chăn nuôi hữu cơ, trồng trọt hữu cơ, xử môi trường sử dụng phân bón hữu vi sinh để cải tạo đất trên địa bàn huyện Lương Sơn. H trợ các Hợp tác xã, hộ gia đình thực hiện các hình sản xuất nông nghiệp hữu bằng phân bón hữu vi sinh, chế phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi do Tập đoàn Quế Lâm sản xuất và định hướng cho đầu ra của sản phẩm theo chuỗi liên kết (OCOP). Trước mắt, vụ mùa, vụ hè thu và vụ đông năm 2019-2020, sẽ xây dựng một số hình như: 02 mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ (25 con/mô hình/2lứa); 02 mô hình sản xuất rau hữu cơ ( 1ha/mô hình); 01 mô hình sản xuất lúa hữu cơ (10- 25 ha/mô hình); 10 mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ (10 tấn/môhình); xây dựng 01 cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm hữu cơ. 

Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm có trách nhiệm cung cấp tài liệu, giới thiệu các gói công nghệ tiên tiến của Tập đoàn Quế Lâm trong sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, hữu sinh học, chế phẩm vi sinh, trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu xử môi trường. Cử cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật khảo sát tình hình thực tế tại huyện Lương Sơn. Hướng dẫn quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ, xử môi trường để giúp địa phương xây dựng một số ô mẫu trình diễn. Chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí hoạt động của các Đoàn công tác, chuyên gia của Công ty, Tập đoàn đến làm việc tại địa phương. Hỗ trợ tối đa theo chính sách của Tập đoàn cho huyện để thực hiện nội dung hợp tác.

Ký BBHT 1 

Lãnh đạo huyện Lương Sơn tặng quà cho lãnh đạo Tập đoàn Quế Lâm

UBND huyện Lương Sơn thường xuyên phối hợp với Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm tổ chức thăm quan; cung cấp thông tin về quy hoạch vùng sản xuất, quy hoạch ngành, khảo sát tình hình các vùng sản xuất trọng điểm của huyện trao đổi kinh nghiệm tổ chức quản sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức tuyên truyền về chương trình phát triển nông nghiệp hữu trên địa bàn huyện, khuyến khích cán bộ, nhân dân sử dụng nông sản hữu để kích cầu sản xuất kế hoạch đưa các sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi hữu vào sản xuất tại các vùng đã quy hoạch sản xuất hữu của huyện. Hàng năm, bố trí kinh phí từ ngân sách huyện và các chương trình, dự án để hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ cho các Hợp tác xã, hộ gia đình theo quy định hiện hành trên cơ sở Quy hoạch ngành nông nghiệp của huyện, Đề án tái cơ cấu ngành nhằm tạo ra các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Thời gian hợp tác từ 3 đến 5 năm. Và sẽ chấm dứt hiệu lực khi được thay thế bởi một biên bản hợp tác hiệu lực khác./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị