DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 10/6, UBND huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, sản xuất ngành nông nghiệp của huyện gặp nhiều bất lợi khó khăn về thời tiết cuối vụ, bệnh DTLCP xuất hiện và diễn biến phức tạp. Nhưng nhờ có sự quyết tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương nên sản xuất NLN của huyện vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 6 tháng ước đạt 863.188,9 triệu đồng ( theo giá cố định 2010), đạt 46,4% KH; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 5.073,5 ha; sản lượng lương thực cây có hạt 17.696 tấn, đạt 106,8% KH; diện tích trồng rừng 433,5 ha, đạt 68,9% KH; có 16/19 xã đạt 19 tiêu chí NTM; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,5%; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 41,5%...

SXNN 6 t

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế trong sản xuất ngành nông nghiệp, đặc biệt là việc phòng chống bệnh DTLCP đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện; việc triển khai đề án cải tạo đàn bò, đàn dê; hoạt động của các HTX...

Trong 6 tháng cuối năm, ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo kế hoạch gieo trồng 4.140 ha lúa và cây màu trong vụ Mùa- Hè Thu và 730 ha cây màu trong vụ Đông năm 2019; tiếp tục duy trì ổn định đàn trâu, bò; đàn gia cầm; phấn đấu trồng rừng vượt kế hoạch 700 ha, thực hiện chăm sóc, quản lí bảo vệ trên 11 nghìn ha rừng trồng, rừng tự nhiên hiện có. Trước mắt tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa – Hè Thu đảm bảo kế hoạch trong khung thời vụ tốt nhất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đề nghị các phòng ban chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa – Hè thu đạt kế hoạch; rà soát lại các chỉ tiêu của ngành trong 6 tháng đầu năm; tập trung phòng chống sâu bệnh hại cây trồng; chấp hành tốt các quy định về phòng chống bệnh DTLCP, xác định lại các chốt kiểm dịch tạm thời báo cáo cơ quan thường trực trước ngày 15/6, xiết chặt quản lí đối với các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn. Đẩy nhanh kế hoạch phát triển thương hiệu Dê núi Lương Sơn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thực hiện tốt tháng chiến dịch làm thủy lợi, giao thông. Duy trì lịch trực phòng chống thiên tai. Tổ chức hội nghị đối thoại về hoạt động của kinh tế tập thể.

Về nhiệm vụ xây dựng NTM, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã triển khai xây dựng hệ thống nước thải và xây dựng cảnh quan môi trường theo kế hoạch chỉ đạo của huyện, triển khai xây dựng mô hình vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường hoa; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng về đích NTM; tổ chức tốt hội nghị điểm đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại xã Thanh Lương; tiếp tục triển khai mô hình dồn điền đổi thửa tại các xã; chuẩn bị hồ sơ đánh giá xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction