DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều ngày 10/6/2019, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

BCĐ sáp nhập xã

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo TT Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; TT HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; các thành viên BCĐ sắp xếp lại các đơn vị hành chính xã và Chủ tịch UBND các xã: Hợp Hòa, Cao Răm, Trường Sơn, Cư Yên, Liên Sơn, Thành Lập, Trung Sơn, Tiến Sơn, Tân Thành, Hợp Châu, Cao Dương, Cao Thắng, Long Sơn, Hợp Thanh, Thanh Lương.

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Nội vụ đã thông qua tờ trình về phương án đặt tên đơn vị hành chính, đặt trụ sở cấp xã mới hình thành trên địa bàn huyện. Theo đó, các xã Liên Sơn, Tiến Sơn, Thành Lập, Trung Sơn sau khi sắp xếp sẽ đặt trụ sở xã mới tại UBND xã Thành Lập và lấy tên là xã Liên Sơn; các xã Cao Dương, Tân Thành, Hợp Châu sau khi sắp xếp sẽ đặt trụ sở xã mới tại UBND xã Hợp Châu và lấy tên là xã Cao Dương; các xã Cao Thắng, Thanh Lương sau khi sắp xếp sẽ đặt trụ sở tại UBND xã Cao Thắng và lấy tên là xã Thanh Cao; các xã Hợp Thanh và Long Sơn sau khi sắp xếp sẽ đặt trụ sở tại UBND xã Long Sơn và lấy tên là xã Thanh Sơn; các xã Cao Răm, Trường Sơn, Hợp Hòa sau khi sắp xếp sẽ đặt trụ sở tại UBND xã Cao Răm và lấy tên là xã Cao Sơn.

Sau khi nghe tờ trình và tự nghiên cứu nội dung dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, đa số các đại biểu dự hội nghị đều đồng ý với phương án đặt tên đơn vị hành chính, đặt trụ sở cấp xã mới hình thành trên địa bàn huyện đưa ra. Bên cạnh đó vẫn còn một vài ý kiến muốn đặt trụ sở xã mới tại UBND xã mình và đề xuất lấy tên xã mới khác với phương án của huyện. Tuy nhiên đã được cơ quan thường trực BCĐ giải thích làm rõ.

BCĐ sáp nhập xã 1

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu nhấn mạnh: Việc thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thời gian triển khai gấp và có sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến các địa phương, vì vậy đề nghị các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể huyện phải tăng cường chỉ đạo thực hiện, tổ chức tuyên truyền đến mọi người dân biết và ủng hộ phương án đưa ra. Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng đề cương tuyên truyền về chủ trương sáp nhập xã để tuyên truyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn  huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện thống nhất thực hiện theo phương án tờ trình số 01 của BCĐ huyện đưa ra. Về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cơ bản thống nhất theo bố cục của Đề án. Về nội dung Đề án, BCĐ sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và chỉnh lí bổ sung hoàn thiện đề án. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã tiến hành niêm yết phương án và danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã để nhân dân biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn phải báo cáo BCĐ để có phương hướng giải quyết kịp thời./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614467
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1385
1845
6933
1956058
86455
54375
3614467

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:14
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction