Kinh tế

 Ngày 14/6/2019 xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2010 - 2020).

TL TK 10 n

Đ/c Bùi Hữu Điền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT HĐND huyện tặng hoa chúc mừng xã Thanh Lương

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2010-2019, xã Thanh Lương đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.Tính đến 31/12/2017, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM và đươc công nhận đạt chuẩn NTM  vào đầu năm 2018. Kinh tế của xã phát triểnvượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ.Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã ngày càng hoàn thiện về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Tinh thần dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã Thanh Lương đã huy động tổng nguồn lực được 180.909triệu đồngcho xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện: 14.175 triệu đồng (chiếm 7,83 %), vốn lồng ghép các chương trình 39.690 triệu đồng(chiếm 22%), vốn tín dụng 33.076 triệu đồng (chiếm 18,92%), nguồn lực nhân dân đóng góp: 91.076 triệu đồng (chiếm 50,3%). Bên cạnh đó, trên địa bàn xã đã phát triển nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo vệc làm, tăng thu nhập cho người dân. Năm 2011 thu nhập bình quân  đầu người của xã chỉ đạt 7 triệu đồng/ năm; đến năm 2018 đạt 32,8 triệu đồng và dự kiến năm 2019 sẽ đạt 38 triệu đồng. Hiện nay, xã cũng đã xây dựng được 1 khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và trồng được 7km tuyến đường hoa trên khắp các trục đường giao thông của các thôn.

Trong thời gian tới, xã Thanh Lương tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020. Xây dựng 5/5 thôn thành khu dân cư kiểu mẫu và nhiều vườn mẫu nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Huy đng nguồn lực tiếp tục xây dựng và sửa chữa các công trình giao thông nông thôn và các tuyến đường nội đồng, triển khai tuyên truyền nhân rộng phong trào nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ vững các làng văn hóa và tỷ lệ hộ gia đình văn hóa. Tổ chức vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, thành lập thu hút nhân dân tham gia vào sản xuất tổ hợp tác để nâng cao chất lượng sản phẩm...

TLTK 10 n1

Lãnh đạo xã Thanh Lương tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM

Tại hội nghị, UBND xã Thanh Lương đã khen thưởng cho 4 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị