DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 17/6, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí thường trực HĐND, các ban của HĐND; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

PH 29

Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, các phòng chuyên môn của huyện báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; kết quả thu, chi ngân sách nhà nước; tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm; việc triển khai thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính xã trên địa bàn huyện...

Sáu tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; diện tích, năng suất, sản lượng đều đạt và vượt so với kế hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng ước đạt trên 863 tỷ đồng, đạt 46,4% kế hoạch. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 8 xã còn lại đạt chuẩn NTM.Sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại – dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá, giá trị CN-TTCNước đạt 5.634 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2018; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 228,5 triệu USD đạt 50,8% kế hoạch, tăng 17%; tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.598 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2018.Hoạt động tài chính, ngân hàng phát triển ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt  97.101 triệu đồng, đạt 52,9% dự toán tỉnh giao, đạt 43,5% dự toán huyện giao và giảm 6,6% so với cùng kỳ. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao được duy trì; công tác xây dựng và phát triển đô thị được đẩy mạnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; các chính sách đối với các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được quan tâm; công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường đ­ược chỉ đạo sát sao; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo.

So sánh kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm, 03/16 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm (Chỉ tiêu tỷ lệ chất thải nguy hại và tỷ lệ chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ Bác sỹ/vạn dân; giường/ vạn dân; Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh); 11/16 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên; còn 02 chỉ tiêu chưa đánh giá được 6 tháng đầu năm (Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm % theo tiêu chí mới giai đoạn 2016 – 2020 và Cơ cấu tổng sản phẩm địa phương).

Tại phiên họp, các thành viên UBND huyện và đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều thông nhất đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm, đồng thời làm rõ nguyên nhân tình trạng nợ đọng thuế cao (129 tỷ), tình trang khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra ở một số xã; công tác đấu giá đất còn chậm, kết quả đạt thấp...

Phiên họp cũng thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, gồm 15 giải pháp thực hiện với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục  đẩy mạnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung thu ngân sách nhà nước;  tập trung huy động nguồn lực xây dựng vùng trung tâm huyện trở thành đô thị loại IV; duy trì đảm bảo trật tự ATGT; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2019 – 2020; triển khai Đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã; tăng cường và thực hiện đồng bộ các giảipháp đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các tờ trình, báo cáo chuẩn bị trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện sắp tới.

PH 29a

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi đề nghị UBND các xã tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lí tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; chủ động thực hiện việc xin ý kiến nhân dân về phương án sáp nhập xã, kịp thời hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND xã. Các phòng chuyên môn của huyện  quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến trạm BOT, vấn đề ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải, việc cho thuê đất các dự án; rà soát các nhà văn hóa xóm sau khi sáp nhập để có phương án quản lí tài sản công đảm bảo đúng quy định; tích cực triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng huyện NTM và nâng cấp lên đô thị loại IV; chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia; tổ chức giải việt dã và hội thi gia đình cấp huyện năm 2019; tăng cường tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là việc phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; tích cực phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604780
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
260
1973
13206
1930353
76768
54375
3604780

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 04:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction