Kinh tế

 Thực hiện kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015, ngày 19/6, UBND huyện Lương Sơn phối hợp với Công ty TNHH tư vấn chất lượng quốc tế và dịch vụ tư vấn kỹ thuật QM tổ chức hội nghị tập huấn về đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ lãnh đạo quản lí, công chức các cơ quan hành chính nhà nước của huyện.

ISO

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các học viên được cán bộ Công ty TNHH tư vấn chất lượng quốc tế và dịch vụ tư vấn kỹ thuật QM giới thiệu những kiến thức chung về Bộ tiêu chuẩn ISO 9001; lợi ích khi áp dụng ISO 9001; một số thuật ngữ, định nghĩa, công cụ, cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và hệ thống tài liệu; hướng dẫn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa tài liệu; kiểm tra, đánh giá nội bộ hành chính quản lý nhà nước qua hệ thống quản lí ISO 9001.

Tiếp đó, các học viên được phân nhóm và thực hiện đánh giá chéo việc áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn của huyện./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị