Kinh tế

 Ngày 24/6/2019, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã làm việc với huyện Lương Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và tình hình hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện.

ABC

Toàn cảnh hội nghị

Đoàn đã nghe UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Theo đó, đến nay 19/19 xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia xã NTM giai 2016-2020; 11/19 xã đã có quyết định công nhận, 8 xã còn lại đã hoàn thiện công tác lập hồ sơ cấp huyện gửi BCĐ, UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận. Huyện đang tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng CSHT nông thôn mới ( trong đó, có 45 công trình giao thông, 23 công trình thủy lợi, 62 hạng mục về trường học, 39 công trình hạ tầng khác); chỉ đạo 10 xã xây dựng hệ thống nước thải khu dân cư, hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, cảnh quan môi trường cho19 xã. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có 20 km đường giao thông được trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới xanh - sạch - đẹp.

Về thực hiện tiêu chí huyện NTM, đến nay huyện Lương Sơn đã đạt 7/9 tiêu chí, chỉ còn 2 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về y tế- văn hóa-giáo dục.

Về hoạt động kinh tế tập thể, hiện nay trên địa bàn huyện có 15 THT và 40 HTX đang hoạt động. Các  HTX, THT đã từng bước nâng cao hiệu quả SXKD, phát triển đúng hướng, ngành nghề đa dạng, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Doanh thu của THT trong 6 tháng đầu năm ước đạt 9.750 triệu đồng; doanh thu của HTX ước đạt khoảng 28.800 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Lương Sơn đã đề nghị các sở, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn huyện triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, cụ thể là quan tâm đầu tư, duy tu, bảo dưỡng các tuyến  đường tỉnh quản lí đã bị xuống cấp như: đường Trường Sơn A, đường X-2, đường 447, đường 431, đường Y-1, Y-2; đường xã Liên Sơn đi Tiến Sơn; Liên Sơn đi Thành Lập. Đầu tư CSVC, trang thiết bị các trường THPT; CSVC Trung tâm y tế huyện và thiết bị các trạm Y tế xã; chỉ đạo xử lí dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại điểm xử lí rác thải Hoàng Long.

Huyện cũng đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn vốn cho huyện để thực hiện các chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX, tạo điều kiện để THT, HTX tiếp cận vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm, áp dụng khoa học công nghệ mới…

Đoàn công tác đã ghi nhận kết quả đạt được. Đối với các kiến nghị của huyện, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo các ngành chức năng và UBND tỉnh kịp thời giải quyết trong thời gian tới./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị