Chiều 18/7, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị giao ban, phản ảnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghi, đại diện lãnh đạo các xã và các ngành phụ trách đã báo cáo tình hình thực hiện các công việc trong tiến trình xây dựng NTM. Theo đó, đến nay 19/19 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, trong đó có 11 xã đã được công nhận, 8 xã còn lại đã hoàn thiện hồ sơ  đề nghị tỉnh xét công nhận. Dự kiến đến cuối tháng 7 sẽ có 5 xã được công nhận gồm: Hợp Thanh, Tân Thành, Long Sơn, Hợp Hòa và Trường Sơn, còn lại 3 xã: Trung Sơn, Tiến Sơn, Hợp Châu sẽ xem xét công nhận sau.

Về thực hiện xã NTM nâng cao, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 11 xã gồm: Nhuận Trạch, Lâm Sơn, Tân Vinh, Cư Yên, Liên Sơn, Hòa Sơn, Cao Thắng, Thanh Lương, Thành Lập, Cao Dương, Cao Răm tiến hành rà soát, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã NTM nâng cao. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có xã nào hoàn chỉnh hồ sơ gửi về UBND huyện theo quy định. Về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, UBND huyện đã lựa chọn và đăng ký xã Nhuận Trạch và Hòa Sơn để chỉ đạo xây dựng. Về triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, UBND huyện đã đăng ký xây dựng 20 KDC kiểu mẫu và 68 vườn mẫu, đồng thời hỗ trợ mỗi xã 30 triệu để xây dựng KDC kiểu mẫu và vườn mẫu. Hiện nay các xã đang tâp trung triển khai và tiến hành làm hồ sơ đề nghị huyện xem xét công nhận KDC kiểu mẫu và vườn mẫu. Về thực hiện Chương trình OCOP, huyện cũng đã đăng ký 8 sản phẩm tham gia, gồm: Rau hữu cơ, thịt gà Thuận Phát, dê núi Lương Sơn, rượu Nhân Hồ, mật ong Lương Sơn, giấy gió Hợp Hòa, gỗ lũa Lâm Sơn và cao xạ đen Cao Dương.

Giao ban NTM q

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Về phong trào trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường, đến nay hầu hết các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện trồng hoa, cây xanh tại các trường học, Trạm y tế, trụ sở cơ quan và trên các tuyến đường kiểu mẫu, với số lượng khoảng 30 km đường hoa.

Riêng về thực hiện các tiêu chí huyện NTM, đến nay huyện Lương Sơn đã đạt 8/9 tiêu chí, còn 1 tiêu chí về giao thông là chưa đạt do một số tuyến đường  tỉnh và huyện quản lí đang bị xuống cấp, một số công trình trọng điểm về giao thông như: Cầu Hùng Sơn, Cầu Đồng Chúi thi công chậm tiến độ, măt khác huyện cũng chưa bố trí được địa điểm, vốn để giải phóng mặt bằng xây dựng bãi đỗ xe tĩnh kết hợp bến trung tâm. Huyện cũng đã triển khai xây dựng, chỉnh trang tuyến đường, lộ trình dự kiến BCĐ trung ương đi kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Về công tác tổng kết 10 năm thực hiện Chương rình MTQG xây dựng NTM, đến nay đã có 19/19 xã hoàn thành việc tổ chức hội nghị, đã có 113 tập thể và 350 cá nhân, hộ gia đình được vinh danh, khen thưởng, với tổng kinh phí khen thưởng là 126 triệu đồng. UBND huyện đang tích cưc chuẩn bị hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp huyện, dự kiến sẽ tổ chức trước ngày 15/8.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu 11 xã NTM nâng cao tập trung rà soát lại các tiêu chí theo Quyết định 816 của UBND tỉnh; đối với 8 xã còn lại, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là các công trình xây dựng cảnh quan tại các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa.... Các xã thực hiện tự đánh giá KDC kiểu mẫu, vườn mẫu, lập hồ sơ đề nghị công nhận và đánh giá các tiêu chí xã NTM nâng cao xong trước 25/7; xã NTM kiểu mẫu tự đánh giá xong trước 10/8. Các xã triển khai vốn hỗ trợ xây dựng cảnh quan năm 2019 xong trước 30/7.

Các phòng chuyên môn của huyện tập trung rà soát tiêu chí về giao thông của huyện NTM, tham mưu kế hoạch xử lí tồn tại ở Nhà máy xử lí rác thải Hoàng Long; chuẩn bị nội dung, kịch bản, kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp huyện; Thành lập đoàn thẩm định xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu theo quy định./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction