DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 23/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ chương trình MTQG huyện và lãnh đạo 19 xã trong huyện.

Trực tuyến NTM 6 t

Đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Theo báo cáo, đến hết tháng 6, toàn tỉnh có 63 xã đạt chuẩn NTM, có 21 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 64 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 43 xã đạt từ 8-9 tiêu chí, không có xã đạt dưới 8 tiêu chí. Toàn tỉnh đã huy động nguồn lực được khoảng 1.797 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM, trong đó nguồn lực từ cộng đồng dân cư  đạt trên 106 tỷ đồng.

Riêng đối với huyện Lương Sơn, đến hết tháng 6,toàn huyện có 11 xã về đích NTM, 8 xã còn lại cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh xét công nhận, trong đó có 5 xã đủ điều kiện công nhận còn lại 3 xã chưa đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học. Huyện cũng đã có văn bản hướng dẫn 11 xã khảo sát, tự đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu. Triển khai xây dựng 20 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 68 vườn mẫu. Hỗ trợ xây dựng 30 km đường hoa tại các thôn xóm. Chỉ đạo 100% xã trên địa bàn huyện tổ chức xong hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Về thực hiện các tiêu chí huyện NTM, đến nay huyện Lương Sơn đã hoàn thành 8/9 tiêu chí, chỉ còn tiêu chí số 2 về giao thông chưa đạt do một số tuyến đường do tỉnh quản lí bị xuống cấp chưa cải tạo, nâng cấp được, một số công trình cầu, đường bị chậm tiến độ. Từ nay đến hết tháng 8, huyện Lương Sơn phấn đấu hoàn thành 100% xã về đích NTM; có ít nhất 11 xã đạt xã NTM nâng cao và 1 xã đạt NTM kiểu mẫu. Mỗi xã có ít nhất 1 khu dân cư kiểu mẫu và từ 3-5 vườn mẫu được công nhận; hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông đối với huyện NTM. Trên cơ sở đó tiến hành làm hồ cơ đề nghị công nhận huyện NTM vào năm 2019.

Trực tuyến NTM 6 t a

Bà con nhân dân huyện Lương Sơn tích cực  trồng hoa cải tạo cảnh quan môi trường ven các tuyến đường giao thông

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị: Văn phòng điều phối NTM tỉnh thành lập tổ công tác hướng dẫn huyện Lương Sơn làm hồ sơ đề nghị công nhận huyện NTM; các sở ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn huyện thực hiện hoàn thành các tiêu chí liên quan, đặc biệt là tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 17 về môi trường và ATTP, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất. Quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường do tỉnh quản lí; đẩy nhanh tiến độ các công trình cải tạo, sửa chữa các trường THPT trên địa bàn. Đề nghị Điện lực Hòa Bình ưu tiên đầu tư xây mới, cải tạo một số hệ thống lưới điện đã bị xuống cấp, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, xa. Sở Tài nguyên và Môi trường có phương án xử lí dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường ở Nhà máy xử lí rác thải Hoàng Long…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh đề nghị, các sở, ngành và các huyện, thành phố tập trung khắc phục những hạn chế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng NTM năm 2019 đã được UBND tỉnh giao. Các sở, ngành, địa phương bố trí vốn và thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt để cuối năm 2019 sẽ đạt chỉ tiêu bình quân 15 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Hoàn thành công tác tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 các cấp. Trước mắt cần phối hợp với Văn phòng điều phối T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc tại tỉnh Hòa Bình. Các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng đáp ứng yêu cầu tiêu chí NTM. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ngành tăng cường, phối hợp giúp đỡ huyện Lương Sơn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2019./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614475
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1393
1845
6941
1956058
86463
54375
3614475

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:17
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction