Sáng 9/9, BCĐ các Chương trình MTQG huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá, xét công nhận xã  Lâm Sơn và Thanh Lương đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

NTM nâng cao

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Kể từ khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016 đối với xã Lâm Sơn và  năm 2017 đối với xã Thanh Lương, Đảng bộ, Chính quyền hai xã đã quyết tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM. Kết quả, đến nay cả 2 xã đều đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Kinh tế đều có sự phát triển, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét so với thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với xã Lâm Sơn:  Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo còn 0,37%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92%; xã có làng nghề, khu dân cư kiểu mẫu...

Đối với xã Thanh Lương, thu nhập bình quân đầu người đạt  38,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6%; 100% các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm được cứng hóa; 96,2% lao động có việc làm; số người dân tham gia BHYT đạt 97,4%; 80 % hộ đạt gia đình văn hóa , 4/5 thôn đạt làng văn hóa, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện rõ nét.

Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với MTTQ 2 xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM nâng cao. Kết quả, 100% người dân tham gia đều đồng ý đề nghị huyện xem xét công nhận xã  đạt chuẩn NTM nâng cao cho 2 xã Lâm Sơn và Thanh Lương.

NTM nâng cao 1

Các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận xã Lâm Sơn, Thanh Lương đạt chuẩn NTM nâng cao

Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả 19/19 thành viên Hội đồng thẩm định đều đồng ý công nhận xã Lâm Sơn và Thanh Lương đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019./.

Thanh Hoàn