DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 13/9, huyện Lương Sơn đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “ Lương Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Công bố quyết định và trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM; NTM nâng cao; khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu năm 2019.

10 năm NTM

Đồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 cho 5 xã

Dự cóđồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành ở tỉnh; lãnh đạo TT Huyện ủy, HÐND, UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện các doanh nghiệp, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

10 năm NTM 1

Các đại biểu thăm quan các gian trưng bày sản phẩm OCOP ở địa phương

Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, huyện Lương Sơn đã có 16/19 xã đạt chuẩn NTM; có 3/19 xã đạt 18/19 tiêu chí; có 8/9 tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn; 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 11 vườn mẫu được công nhận. Số tiêu chí bình quân trên xã đạt 18,84 tiêu chí; tăng bình quân 13,06 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 4,63 tiêu chí so với năm 2015. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,91%, giảm 9,12% so với năm 2010; thu nhập bình quân trên đầu người  khu vực nông thôn đạt 38 triệu đồng/người/năm, các xã về đích NTM năm 2019  có thu nhập  bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm.

10 năm NTM3

Các đại biểu thăm quan các gian trưng bày sản phẩm OCOP ở địa phương

Trong giai đoạn 2011 – 2019, huyện đã huy động được hơn 3.121tỷ đồng đầu tư cho xây dựng NTM.Trong đó, nhân dân đóng góp 242,2 tỷ đồng, vận động hiến hơn 2.908.887 m2đấtvà 365.400 ngàycôngxâydựng các công trình NTM. Xây mới, cải tạo, nâng cấp 240.100 m2  sàn nhà ở.Huyện đã đầu tư xây mới và nâng cấp, sửa chữa được 138 công trình hạ tầng giao thông, bê tông hóa 268,79km đường, nâng tỷ lệ km đường giao thông đạt chuẩn lên 75,77%; xây mới, sửa chữa 70 công trình thủy lợi,kiên cố hóa100km kênh mương; đầu tư xây dựng 18 trạm biến áp, 7,93 km đường dây trung thế và 36,09 km đường dây hạ thế, 100% hộ được sử dụng điện an toàn.

10 năm NTM 4

Lãnh đạo huyện Lương Sơn Trao bằng công nhân xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho 2 xã Lâm Sơn và Thanh Lương

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Sau 10 năm đã đầu tư nâng cấp223 hạng mục trường học; đầu tư xây dựng, nâng cấp 13 trạm y tế, đến nay 100% các trạm y tế đã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Xây dựng và thiết lập 9 đài truyền thanh xã, 31 công trình Nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao các xã, xóm, các điểm thu gom rác thải được đầu tư, đảm bảo môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Phong trào xây dựng cơ quan, làng bản, gia đình, trường học văn hóa luôn được quan tâm chỉ đạo. Trong phát triển sản xuất,trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiềumô hình sản xuất theo nhóm sản phẩm hàng hoá nông nghiệp có giá trị gia tăng cao đã và đang được nhân rộng,như: sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn theo chuỗi liên kết; các mô hình cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp; mô hình cây dược liệu; các mô hình cải tạo và phát triển chăn nuôi...

10 năm NTM 5

Lãnh đạo TT Huyện ủy và UBND huyện trao bằng công nhận Khu dân cư NTM kiểu mẫu cho 6 khu dân cư thuộc 6 xã

Huyện Lương Sơn đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hết năm 2019 có 19/19 xã về đích NTM, 9/9 tiêu chí  huyện NTM đạt chuẩn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Thảo luận tại hội nghị,các đại biểu đã làm rõ những thành công, hạn chế trong xây dựng NTM của huyện. Đặc biệt, những bài học kinh nghiệm được rút ra, như: Công tác chỉ đạo phải đồng bộ, thống nhất, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm để kịp thời phát hiện những cách làm mới hiệu quả; những bất cập cần điều chỉnh…

10 năm NTM 6

Lãnh đạo UBND huyện trao bằng công nhận vườn mẫu cho 11 hộ gia đình

Tại hội nghị, UBND huyện Lương Sơn đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 kèm tiền thưởng công trình phúc lợi trị giá 350 triệu đồng cho 5 xã: Hợp Hòa, Trường Sơn, Long Sơn, Hợp Thanh và Tân Thành. Công bố quyết định của UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 kèm tiền thưởng công trình phúc lợi trị giá 200 triệu đồng/ xã cho 2 xã Lâm Sơn và Thanh Lương; 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 11 vườn mẫu cũng được công nhận đợt này. Công bố quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu sản phẩm "Dê núi Lương Sơn".

10 năm NTM 7

Đ/c Hoàng Văn Tứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu Dê núi Lương Sơn cho huyện Lương Sơn

Nhân dịp này, UBND huyện Lương Sơn đã tuyên dương khen thưởng cho 26 tập thể, 18 hộ gia đình và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lương Sơn chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020.

10 năm NTM 8

10 năm NTM 10

10 năm NTM 11

Lãnh đạo HĐND, UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua " Lương Sơn chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2016-2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà huyện Lương Sơn đã nỗ lực đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Kinh tế nông nghiệp phát triển nhưng chưa bền vững, chưa thể hiện rõ nét việc hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình; vấn đề môi trường nông thôn còn nhiều thách thức. Đồng chí Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, vì vậy, huyện Lương Sơn cần tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tập trung huy động nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí để có thêm nhiều xã NTM nâng cao và nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được công nhận. Tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tích cực mở rộng phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết để nâng cao thu nhập cho người dân. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Trước mắt huyện Lương Sơn phải tập trung thực hiện cho được mục tiêu là huyện NTM vào năm 2019./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618401
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
252
1836
252
1972018
2616
87773
3618401

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:29
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction