DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/9, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn.

DS.NƠ

Thành viên BCĐ huyện trao Giấy khen cho các cá nhân

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện cho biết: Đúng 7 giờ ngày 1/4/2019, tất cả 196 địa bàn trong huyện đã đồng loạt ra quân điều tra, ghi phiếu. BCĐ huyện đã quán triệt, ngày đầu thực hiện điều tra, mỗi ĐTV chỉ điều tra từ 3-5 hộ, 3 ngày đầu không điều tra quá 10 hộ/ ngày nhằm tránh hiện tượng làm nhanh, làm ẩu. Nhờ vậy, đã hạn chế được sai sót trong khâu thu thập thông tin tại hộ. Qua theo dõi trên hệ thống, đến ngày 21/4/2019 việc thu thập thông tin ghi phiếu tại hộ đã hoàn tất. Kết quả, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019 toàn huyện Lương Sơn có tổng số 25.816 hộ, số nhân khẩu 99.457 người, trong đó, Nam: 49.193 người (chiếm 49,5%); Nữ: 50.264 người (chiếm 50,5%). Với kết quả này, huyện Lương Sơn là đơn vị đông dân thứ tư của tỉnh (sau Lạc Sơn, Kim Bôi và TP Hòa Bình); tỷ số giới tính là 97,9 nam/100 nữ; số hộ tại thời điểm 1/9/2019 so với thời điểm 1/9/2009 tăng 13% (tăng 2.967 hộ); tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2019 là 1,05%/năm; mật sộ dân số trung bình năm 2019 của toàn huyện là 272,6 người/km2 (tăng 25 người/km2 so với năm 2009).

DS.NƠ1

Thành viên BCĐ huyện tặng Giấy khen cho các tập thể

DS.NƠ2

Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, UBND huyện Lương Sơn đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 19 cá nhân; Cục Thống kê tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction