Kinh tế

 Chiều ngày 7/10, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện chủ trì hội nghị.

Dự có các thành viên Hội đồng, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện và đại diện các chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP.

DG SP ocop

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện chủ trì hội nghị

Căn cứ theo Bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP của tỉnh Hòa Bình năm 2019, tại hội nghị các thành viên Hội đồng đã đánh giá, chấm điểm và xếp hạng các sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2019 đối với 5 sản phẩm gồm: Bưởi Diễn Tân Thành của HTX nông nghiệp Tân Thành ( xã Tân Thành); Rau Mùng Tơi hữu cơ Đồng Sương của HTX nông sản hữu cơ Đồng Sương ( xã Thành Lập); Thịt gà thả vườn Thuận Phát của HTX nông nghiệp và dịch vụ Thuận Phát (xã Thành Lập); Chuối Vi Ba của HTX chuối Vi Ba ( xã Trung Sơn); Cao xạ đen Tuyết Nhi của cơ sở sản xuất và kinh doanh cao xạ đen xã Cao Dương. Kết quả tổng điểm trung bình của 9 thành viên hội đồng chia ra sẽ làm căn cứ để xếp hạng cho từng sản phẩm.

SP OCOP 2

Bưởi Diễn Tân Thành

SP OCOP1

Rau Mùng Tơi hữu cơ Đồng Sương

SP OCOP 4

Chuối Vi Ba

SP OCOP 3

Thịt gà thả vườn Thuận Phát

SP OCOP 5

Cao xạ đen Tuyết Nhi

Qua đánh giá sơ bộ, có 2 sản phẩm: Rau Mùng Tơi hữu cơ Đồng Sương và Chuối Vi Ba đạt hạng sản phẩm 4 sao. Ba sản phẩm còn lại gồm: Bưởi Diễn Tân Thành; Thịt gà thả vườn Thuận Phát; Cao xạ đen Tuyết Nhi xếp hạng 3 sao. Căn cứ kết quả này, cả 5 sản phẩm OCOP của huyện Lương Sơn đều đủ điều kiện trình lên Hội đồng cấp tỉnh xem xét, đánh giá xếp hạng trong thời gian tới./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị