DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 17/10, đồng chí Nguyễn Anh Quân – Phó giám đốc Sở NN & PTNT đã về kiểm tra tiến độ thực hiện huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019 và thống nhất kế hoạch triển khai xây dựng xã NTM kiểu mẫu huyện Lương Sơn.

SNN kiểm tra NTM

Đ/c Nguyễn Anh Quân – Phó giám đốc Sở NN & PTNT chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe huyện Lương Sơn báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện Lương Sơn đã có 19/19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện đang tiếp tục đầu tư 45 công trình giao thông, 23 công trình thủy lợi, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các hạng mục trường học, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Về phát triển sản xuất, tiếp tục mở rộng phát triển sản xuất, tiêu thụ rau hữu cơ, cây ăn quả và chăn nuôi theo chuỗi giá trị trên địa bàn, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo còn 3,91% (năm 2018). Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia tăng từ 44% (2018) lên 78,95% (2019). Cơ sở vật chất trang thiết bị Trạm y tế được quan tâm, 100% Trạm y tế đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Vệ sinh môi trường nông thôn được cải thiện rõ rệt, trên địa bàn huyện đã có trên 40 km đường giao thông nông thôn được trồng hoa, cây xanh. Huyện đã triển khai xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đến nay đã có 2/5 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Thanh Lương và Lâm Sơn. Có 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 11 vườn mẫu được công nhận. Về thực hiện Chương trình OCOP, huyện đăng ký 8 sản phẩm gồm: Rau hữu cơ, thịt gà Thuận Phát, Dê núi Lương Sơn, rượu Nhân Hồ, mật ong Lương Sơn, giấy gió Hợp Hòa, gỗ lũa Lâm Sơn và Cao xạ đen Cao Dương. Huyện cũng đã đánh giá, chấm điểm, phân hạng được 5 sản phẩm (có 1 sản phẩm đạt hạng  4 sao và 4 sản phẩm hạng 3 sao).

Về thực hiện tiêu chí huyện NTM, đến nay huyện Lương Sơn đã đạt 9/9 tiêu chí theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về huyện NTM. Cụ thể, 100% xã trên địa bàn đã hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng NTM và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Lương Sơn đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Về giao thông, 100% km đường huyện đạt chuẩn theo quy định.  Hệ thống công trình thủy lợi thường xuyên được đầu tư, sửa chữa, đảm bảo tưới tiêu chủ động cho diện tích đất nông nghiệp. 100% xã, thôn, bản có điện lưới quốc gia, 100% hộ dân được sử dụng nguồn điện ; 3/4 trường THPT trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia (75%); 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ trên địa bàn đều thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường; tình hình an ninh, trật tự xã hội luôn đảm bảo theo quy định. Huyện đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt huyện NTM năm 2019.

SNN kiểm tra NTM 1

Đoàn đi kiểm tra thực tế tại xã Nhuận Trạch

Về kế hoạch xây dựng xã Nhuận trạch và Hòa Sơn đạt xã NTM kiểu mẫu, huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí. Kết quả, đến nay cả xã Hòa Sơn và Nhuận Trạch đều mới đạt 10/13 chỉ tiêu và 2/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở đó huyện đã chỉ đạo 2 xã xây dựng kế hoạch cụ thể và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Sau khi nghe huyện Lương Sơn báo cáo, các thành viên đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại xã Nhuận Trạch và Hòa Sơn. Đồng thời đi kiểm tra việc chỉnh trang cảnh quan môi trường trên tuyến đường dự kiến Đoàn trung ương đi kiểm tra./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622004
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
304
1824
3855
1972018
6219
87773
3622004

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 03:32
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction