DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 30/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tình hình cấp giấy CNQSDĐ; công tác quản lí đất nông, lâm trường, vườn quốc gia và đất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trủ trì hội nghị.

Cấp GCNSĐ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có các đồng chí: Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng chức năng của huyện.

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ gia đình cá nhân, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định. Đến hết 2018 đã tiến hành cấp giấy chứng nhận đạt 94% diện tích cần cấp. Cụ thể, đã cấp 1.327.719 giấy chứng nhận với diện tích 305.497,13 ha ( trong đó, huyện Lương Sơn cấp 106.470 giấy với diện tích 21.348,93 ha).

Về công tác quản lí đất có nguồn gốc nông, lâm trường, khu bảo tồn, vườn quốc gia, tỉnh đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã hoàn thành công tác đo đạc, rà soát, cơ bản giải quyết dứt điểm về ranh giới, diện tích do các nông, lâm trường, các khu bảo tồn, các vườn quốc gia quản lí, sử dụng trên địa bàn, trên cơ sở đó phân định rõ diện tíchđất các nông lâm trường phải bàn giao lại cho địa phương quản lí  và đã quyết định cụ thể diện tích đất do các nông, lâm trường thuê đất, diện tích các khu bảo tồn, vườn quốc gia được giao quản lí và cấp giấy CNQSDĐ.

Cấp GCNSĐ1

Đ/c Bùi Quang Toàn - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận

Tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thống nhất cao với  những đánh giá của tỉnh, đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cấp giấy CNQSDĐ có nguồn gốc nông, lâm trường trả ra trên địa bàn huyện như: một số hộ dân ở  xóm 23/9 xã Liên Sơn không phối hợp thực hiện việc đo đạc, xác định ranh giới đất do Công ty nông nghiệp Hà nội trả ra; Việc xác định ranh giới đất Vườn quốc gia Ba Vì và đất công ty lâm nghiệp Hòa Bình giao khoán cho các hộ dân ở xã Lâm Sơn đang bị chồng lấn; việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông trường trả ra ở một số địa phương trên địa bàn huyện diễn ra phức tạp, do lịch sử để lại, khó quản lí… Huyện Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề khó khăn, vướng mắc của huyện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về việc cấp giấy CNQSDĐ, đẩy mạnh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ; thực hiện cải cách, đơn giản hóa, công khai thủ tục hành chính trong việc cấp giấy CNQSDĐ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Đất đai; tập trung quyết liệt chỉ đạo việc tổ chức thực hiện giao đất, cấp giấy CNQSDĐ theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt đối với công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý; các ngành, địa phương cần xem xét, đánh giá một cách toàn diện nguyên nhân chủ quan, khách quan, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, đất nông, lâm trường, vườn quốc gia và cấp giấy CNQSDĐ để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan; cần xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ thời gian để giải quyết hiệu quả từng vấn đề cụ thể, trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc phát sinh phải báo cáo, đề xuất, kiến nghị kịp thời với UBND tỉnh./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622092
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
392
1824
3943
1972018
6307
87773
3622092

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 04:21
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction