DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sáng ngày 14/11/2019 với các sở, ban, ngành và UBND huyện Lương Sơn.

Tỉnh NTM

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn báo cáo tiến độ xây dựng huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019 và công tác lập hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện NTM. Huyện Lương Sơn có 19 xã thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Khi bắt đầu bước vào xây dựng NTM, năm 2010, huyện Lương Sơn mới đạt bình quân 5,05 tiêu chí/xã. Đến hết năm 2015, huyện có 5/19 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân đạt 13,89 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Năm 2016 có thêm 2 xã về đích NTM;  năm 2017 có thêm 3 xã được công nhận; năm 2018 có 1 xã được công nhận và năm 2019 có thêm 8 xã được công nhận, đưa tổng số 19/19 xã đạt chuẩn NTM. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 3,91%; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/ người/ năm.

Về xây dựng huyện NTM, đến nay huyện Lương Sơn đã đạt 9/9 tiêu chí theo quy định. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã, 100% km đường huyện đảm bảo chuẩn theo quy hoạch. Hệ thống thủy lợi được xây dựng phù hợp, đảm bảo nước tưới tiêu chủ động cho diện tích đất nông nghiệp, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa chiếm 52,79%. 100%  số hộ trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống y tế, văn hóa, giáo dục đều được đầu tư đạt chuẩn theo yêu cầu của tiêu chí, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển, có ¾ trường THPT đạt chuẩn quốc gia ( đạt 75%). Trên địa bàn huyện hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Cảnh quan, môi trường nông thôn có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định.

Tỉnh NTM 1

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả xây dựng NTM và công tác lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện NTM

Về việc lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện NTM, đến ngày 25/10, UBND huyện Lương Sơn đã hoàn thiện báo cáo kết quả xây dựng huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM; báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM và có Tờ trình đề nghị thẩm định, xét công nận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019. Kết quả xây dựng huyện NTM đã được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Trang TTĐT huyện kịp thời, đúng quy định. Ngày 12/11, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiên quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, dự kiến việc xin ý kiến sẽ hoàn thành trước ngày 25/11/2019.

Bên cạnh đó, huyện Lương Sơn cũng đang gặp phải một số khó khăn như:  tiến độ xây dựng, sửa chữa một số tuyến đường giao thông chậm, ảnh hưởng đến việc trồng hoa, cải tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp trên tuyến không đảm bảo thời gian, kế hoạch; công trình sửa chữa, nâng cấp sân vận động huyện, bến xe trung tâm chậm tiến độ; tình trạng ô nhiễm môi trường ở Nhà máy xử lí rác thải Hoàng Long chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến chất lượng tiêu chí huyện NTM.

Huyên Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện NTM, cung cấp các tài liệu minh chứng; quan tâm hỗ trợ kinh phí để huyện triển khai xây dựng các xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, đầu tư cải tạo cảnh quan, môi trường nông thôn. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường do tỉnh quản lí trên đia bàn; lắp đặt hệ thống biển báo, đèn giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua khu vực thị trấn Lương Sơn, thỏa thuận với Thành phố Hà Nội kéo dài lộ trình tuyến xe Búyt Yên Nghĩa – Xuân Mai đến Khu công nghiệp Lương Sơn...

Trên cơ sở các đề nghị của huyện Lương Sơn, đại diên các sở, ngành ở tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến vào từng lĩnh vực liên quan đến ngành phụ trách và đề xuất phương án thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao công tác chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện NTM và kết quả xây dựng NTM của huyện Lương Sơn. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan tập trung đánh giá báo cáo, hồ sơ của huyện Lương Sơn, có báo cáo nhận xét các tiêu chí gửi về cơ quan thường trực chậm nhấtn ngày 20/11 để tổng hợp và dự kiến ngày 21/11, Hội đồng thẩm định của tỉnh sẽ tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM tại  huyện Lương Sơn.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng CSHT, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt là trên tuyến đường dự kiến các đoàn đi kiểm tra. Chuẩn bị kịch bản thuyết minh và chọn người có khả năng thuyết trình tốt để thực hiện; tích cực tuyên truyền về kết quả xây dựng NTM để người dân biết và ủng hộ.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
238
528
9017
1956058
766
87773
3616551

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:23
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction