Kinh tế

 Chiều ngày 8/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có các đồng chí: Bùi Văn Dậu- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Phương Đông – Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện.

Giao KT XH

Đ/c Bùi Văn Dậu- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tham luận

Tại hội nghị, các đại biều đã được nghe Dự thảo Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Dự thảo kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, tỉnh ta đề ra 13 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của T.Ư về chỉ đạo, điều hành phát triển KT - XH, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển, hướng tới phát triển kinh tế xanh, góp phần thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế và thực hiện phát triển bền vững; đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm QP - AN và TTATXH, tăng cường hợp tác KT - XH, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường công tác thông tin, truyền thông...

Tham gia thảo luận với hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra trong năm 2020. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đề ra, trong năm 2020 huyện Lương Sơn sẽ thực hiện một số giải pháp sau: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức. Để thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, ngay từ tháng đầu năm huyện Lương Sơn đã triển khai các biện pháp thu tiền sử dụng đất, thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất, rà soát các hộ ngoài địa phương mua đất tại địa bàn huyện tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà không xin phép sẽ bị xử lí. Huyện Lương Sơn sẽ quy hoạch và xây dựng đề án nâng cấp xã Thanh Cao đạt đô thị loại V. Huyện Lương Sơn đề nghị các sở, ngành ở tỉnh phối hợp tạo điều kiện cho các huyện, thành phố nói chung và huyện Lương Sơn nói riêng về các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cải cách TTHC, nhất là trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch; đề nghị chuyển Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về cấp huyện quản lí để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đề nghị HĐND tỉnh tổ chức các kỳ họp bất thường để quyết định bổ sung kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi các huyện có nhu cầu điều chỉnh để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Huyện Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm ngân sách để huyện Lương Sơn thực hiện điều chỉ quy hoạch thị trấn Lương Sơn và 5 xã mở rộng đạt đô thị loại IV theo quy định./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị